Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bạn hãy điền hình vẽ thích hợp vào dấu ?

Các bạn có thấy những hình vẽ dưới đây không?, hãy tìm hình vẽ thích hợp rồi điền vào dấu ? nhé.

Bạn hãy điền hình vẽ thích hợp vào dấu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán