Tiểu học

Tính chu vi hình vuông có diện tích bằng hình chữ nhật

1003

Nội dung bài toán như sau: Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 4m.

Tính chu vi hình vuông đó.

Lời giải:

Diện tích hình vuông là
25 x 4= 100 (cm2)
Vì 10 x 10= 100
Nên cạnh hình vuông là 10
Chu vi hình vuông là 10 x 4= 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

Ngoài lề

Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

1008

Câu hỏi đặt ra dành cho các bạn ở bài viết này là hãy di chuyển 4 que diêm làm sao để tạo thành 3 hình vuông với hình cho dưới đây.

Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

Ngoài lề

Bài toán cắt hình thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông

1051

Bài toán này đưa ra câu hỏi làm thế nào để cắt hình dưới đây thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông với điều kiện không bỏ đi ô nào cả.

Bài toán cắt hình thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông

Ngoài lề

Làm sao để cắt, ghép hình vuông ít tốn công nhất

515

Bạn Loan muốn cắt một hình chữ nhật chiều rộng 2cm, chiều dài 10cm ra nhiều mảnh để ghép lại thành hình vuông. Các bạn có thể giúp bạn Loan cắt, ghép hình vuông sao cho ít tốn công sức nhất không?

Ngoài lề

Bài toán đố cắt hình chữ nhật thành hình vuông

995

Bạn có thể cắt một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 4cm thành bốn mảnh và ghép bốn mảnh này (không chồng lên nhau) để có một hình vuông được không?