Mầm non

Bài toán vui bằng tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi có đáp án

05/03/2023 13:00 1001

Dưới đây là một số bài toán vui bằng tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi: What is always in front of you but can’t be seen? (Đáp án: the future) I am full of holes but still hold water. What am I? (Đáp án: a sponge) What goes up but never comes down? (Đáp án: […]

Bài tập toán về so sánh số lượng trong phạm vi từ 3 đến 8

14/01/2022 09:00 1944

Khoanh tròn bao quanh nhóm hình xem nhóm nào Ít hơn?

Dạy trẻ đếm số lượng hình từ 2 đến 12

13/01/2022 09:00 1956

Đếm số hình từ 2 đến 12 và viết đáp số vào hình chữ nhật bên phải.

Dạy trẻ đếm số lượng hình từ 2 đến 9

12/01/2022 09:00 1909

Đếm số hình từ 2 đến 9 và viết đáp số vào hình chữ nhật bên phải.

Dạy trẻ đếm số lượng hình từ 2 đến 5

11/01/2022 09:00 1919

Đếm số hình từ 2 đến 5 và viết đáp số vào hình chữ nhật bên phải.

Dạy trẻ cách xem đồng hồ

07/01/2022 11:35 1955

Cha mẹ hoặc anh chị em trong nhà có thể dạy trẻ cách xem đồng hồ các giờ chẵn bằng cách chỉ vào hình ảnh cho bé ghi nhớ.

Học đếm và viết số trong phạm vi 20 qua hình ảnh

07/01/2022 09:00 1944

Các bé 5 tuổi có thể học đếm trong phạm vi 20, nhận biết số lượng ít hơn, nhiều hơn qua hình ảnh mà Baitoan.com chia sẻ trong bài viết này.

Học đếm trong phạm vi 10 qua hình ảnh

05/01/2022 09:00 1883

Các bé 5 tuổi có thể tập đếm trong phạm vi 10, nhận biết số lượng ít hơn, nhiều hơn qua hình ảnh mà Baitoan.com chia sẻ trong bài viết này.

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề