Mầm non

Bài toán vui bằng tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi có đáp án

978

Dưới đây là một số bài toán vui bằng tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi:

 1. What is always in front of you but can’t be seen? (Đáp án: the future)
 2. I am full of holes but still hold water. What am I? (Đáp án: a sponge)
 3. What goes up but never comes down? (Đáp án: age)
 4. What starts with an “e,” ends with an “e” but only contains one letter? (Đáp án: an envelope)
 5. I am not alive, but I grow; I don’t have lungs, but I need air; I don’t have a mouth, but water kills me. What am I? (Đáp án: fire)
 6. I have a head and a tail, but no body. What am I? (Đáp án: a coin)
 7. What has four legs in the morning, two in the afternoon, and three in the evening? (Đáp án: a human – crawling as a baby, walking as an adult, and using a cane in old age)
 8. I am always hungry; I must always be fed. The finger I touch will soon turn red. What am I? (Đáp án: fire)
 9. I am a word that starts with a “t,” ends with a “t,” and has a “t” in the middle. What am I? (Đáp án: teapot)
 10. What has a face and hands but no arms or legs? (Đáp án: a clock)
 11. What has a neck but no head and wears a cap? (Đáp án: a bottle)
 12. What has a mouth but cannot eat, what moves but has no legs, and has a bed but does not sleep? (Đáp án: a river)
 13. What has a ring but no finger, a web but no spider, and a line but no hook? (Đáp án: a phone)
 14. I am light as a feather, yet even the strongest man cannot hold me for more than a minute. What am I? (Đáp án: breath)
 15. What has a heart that doesn’t beat, and can be eaten? (Đáp án: artichoke)
 16. I am always coming, but I never arrive. What am I? (Đáp án: tomorrow)
 17. What is full of holes but can hold water? (Đáp án: a sponge)

0 ( 0 bình chọn )

Bài Toán
https://baitoan.com
Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục
Bài viết mới
Xem thêm