Bài toán: Thực hiện các phép toán dưới đây, sau đó nối liền phép tính với đáp án đúng.

Bài toán nối phép tính với đáp án đúng

Các bạn có thể làm được những bài toán di chuyển 2 que diêm để được phép tính đúng dưới đây hay không?

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng-1

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng-2

Nội dung bài toán ghép miếng bìa cho học sinh tiểu học như sau:

Với 6 miếng bìa đã ghi các số 9, 8, 7, 6, 5, 2, bạn An đã ghép thành phép tính trừ sai như sau: 89 – 57 = 26. Em hãy đổi chỗ hai miếng bìa cho nhau để chữa phép trừ sai thành phép trừ đúng.

Các que diêm được sắp xếp tạo thành phép tính sai. Làm thế nào để biến nó thành đúng mà chỉ di chuyển một que diêm?

Câu đố như sau:

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 8 + 3 – 4 = 0 như hình dưới:

Bài toán di chuyển một que diêm để phép tính thành đúng

Đề bài đưa ra là các em làm thế nào mà chỉ thêm một đường thẳng duy nhất mà phép tính dưới đây trở thành phép tính đúng.

Thêm một đường thẳng duy nhất để trở thành phép tính đúng

Đố vui vừa học vừa chơi

Làm theo 2 cách xin mời bạn ghi

Thuộc làu quy tắc khó chi

Trình bày rõ đẹp cùng thi đua tài

Thử xem ai giỏi hơn ai

A/ ( 15 + 20) : 5 = ?

B/ ( 20 + 16) : 4 = ?

C/ ( 21 + 14) : 7 = ?

D/ ( 81 + 18 ) : 9 = ?