Bài toán đàn bò ăn cỏ

Bài toán đàn bò ăn cỏ

Cỏ trên đồng mọc với tốc độ đều đặn mỗi ngày. Có rất nhiều bò ăn cỏ, số bò càng ít thì cỏ càng lâu hết. 200 con bò ăn hết đồng cỏ trong 100 ngày. 150 con bò ăn hết đồng cỏ trong 150 ngày. Hỏi 100 con bò ăn hết đồng cỏ trong bao nhiêu ngày?

» Xem thêm

Bài toán tìm sinh nhật của Cheryl

Bài toán tìm sinh nhật của Cheryl

Albert và Bernard vừa kết bạn với Cheryl. Họ muốn biết ngày sinh nhật của Cheryl. Sau đó, Cheryl đưa ra 10 đáp án: Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày 19/5, ngày 17/6, ngày 18/6, ngày 14/7, ngày 16/7, ngày 14/8, ngày 15/8 và ngày17/8. Cheryl sau đó đã tiết lộ riêng với Albert và Bernard về tháng và ngày sinh […]

» Xem thêm

Bài toán tìm số áo của Mỹ

Bài toán tìm số áo của Mỹ

Ba thành viên trong đội bóng nữ trường trung học Euclid nói chuyện với nhau. Ashley: Tớ vừa nhận ra số áo của bọn mình đều là những số nguyên tố có hai chữ số. Bethany: Tổng hai số áo của các bạn là ngày sinh của tớ vừa diễn ra trong tháng này. Caitlin: Ừ, vui thật, tổng hai […]

» Xem thêm
1 2 3 5