Bài toán: Một hình thang có diện tích 36cm2. Đáy lớn gấp đôi đáy bé và gấp ba chiều cao. Tính chiều cao, đáy lớn, đáy bé.

Giải:

Xem chiều cao có 1 phần thì đáy lớn có 3 phần và đáy bé có 3 : 2 = 1,5 (phần).
Diện tích hình thang = (trung bình 2 đáy) x cao
Số phần của trung bình 2 đáy là:
(3 + 1,5) : 2 = 2,25 (phần)
Ta có bài toán Tích và Tỉ. Trung bình 2 đáy có 2,25 phần, chiều cao 1 phần.
Vẽ hình chữ nhật có chiều rộng ứng với số phần chiều cao, chiều dài ứng với số phần trung bình 2 đáy.
Diện tích 1 hình vuông là:
36 : 2,25 = 16 (cm2)
Cạnh hình vuông bằng với chiều cao hình thang là 4cm (vì 4×4=16).
Đáy lớn hình thang là:
4 x 3 = 12 (cm)
Đáy bé hình thang là:
12 : 2 = 6 (cm)

Bố mẹ chỉ vào hình và dạy trẻ đọc rồi cho trẻ viết.

Tập nhận biết số 1:
Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-1

Tập nhận biết số 2:

Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-2

Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-3

Tập nhận biết số 3:

Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-4

Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-5

Tập nhận biết số 4:

Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-6

Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-7

Tập nhận biết số 5:

Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-8

Bài tập dạy trẻ mầm non nhận biết các số 1, 2, 3, 4, 5-9

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản-1

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản-2

Cha mẹ, thầy cô hãy chỉ vào từng bức ảnh và hỏi bé.

Vài bài tập dạy bé mầm non cách xác định vị trí

Vài bài tập dạy bé mầm non cách xác định vị trí-1

Vài bài tập dạy bé mầm non cách xác định vị trí-2

Việc dạy trẻ nhận biết hình khối (hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác) rất tốt cho tư duy học toán sau này.

Dưới đây là 9 bài toán giúp trẻ nhận biết hình khối tốt hơn. Bố mẹ hãy cho bé làm ngay nhé.

Bài toán 1: Hình dưới đây là hình gì?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối

A. Hình tròn
B. Hình vuông
C. Hình tam giác

Bài toán 2: Hình dưới đây là hình vuông, đúng hay sai?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-1

A. Sai.
B. Đúng

Bài toán 3: Hình này là hình tam giác hay hình vuông?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-2

A. Hình tam giác
B. Hình vuông

Bài toán 4: (Ôn tập về tư duy vị trí) Trong hình dưới đây, hình tam giác nằm ở vị trí nào?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-3

A. Trên cùng
B. Giữa
C. Dưới cùng

Bài toán 5: Trong hình dưới đây, hình vuông nằm trên hình nào?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-4

A. Hình tam giác và hình chữ nhật
B. Hình tam giác và hình tròn
C. Hình tròn và hình chữ nhật

Bài toán 6: Trong hình dưới đây, hình chữ nhật nằm ở vị trí nào?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-5

A. Bên trên
B. Bên dưới

Bài toán 7: Dưới đây có những hình nào?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-6

A. Hình vuông và hình chữ nhật
B. Hình chữ nhật và hình đa giác
C. Hình chữ nhật và hình tròn

Bài toán 8: Hình nào là hình vuông?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-8

A. Hình bênh trên
B. Hình bên dưới

Bài toán 9: Hình này gọi là hình gì?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-8

A. Hình hộp
B. Hình kim tự tháp

Hãy chỉ vào và hỏi bé các câu hỏi như: cái nào cao hơn, cái nào thấp hơn…

5 bài toán dạy bé phân biệt cao thấp

5 bài toán dạy bé phân biệt cao thấp-1

Dạy bé đếm 10 quả dâu tây