Bài tập chọn hình điền vào ô trống phù hợp với quy luật.

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-1

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-2

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-3

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-4

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-5

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-6

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-7

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-8

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-9

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-10

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-11

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-13

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-14

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-15

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-16

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-17

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-18

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-19

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-20

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-21

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-22

Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học-23

*Download file word Bài tập phát triển IQ cho học sinh tiểu học.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Bài toán: Để tập thể dục giữa giờ, khối lớp 4 của một trường tiểu hoc xếp thành 9 hàng dọc và khi cần thay đổi đội hình khối lớp 4 triển khai thành 5 hàng ngang thì số học sinh toàn khối lớp 4 cũng vừa đủ cho các hàng. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh, biết rằng học sinh khối lớp 4 là một số lớn hơn 160 và bé hơn 200 ?

Xem đáp án (click):

Giải:
Vì số học sinh khối 4 khi xếp 9 hàng dọc hay 5 hàng ngang đều vừa đủ => Số học sinh khối 4 là số chia hết cho cả 5 và 9
Số nhỏ nhất chia hết cho 5 và 9 sẽ chia hết cho 5 x 9 = 45
=> Số học sinh khối 4 có thể là: 45, 90, 135, 180, 225, ….
Mà số học sinh lớn hơn 160 và nhỏ hơn 225 => Số học sinh khối 4 là 180 học sinh.

Bài toán: Một đàn gia súc có 4 con nhẹ nhất chiếm 25% và 4 con nặng nhất chiếm 60% khối lượng của cả đàn. Hỏi đàn gia súc có tất cả bao nhiêu con?

Xem đáp án (click):

Giải:

Trọng lượng trung bình của những con còn lại trong đàn> (25/4)% và < (60/4)%. Tổng trọng lượng của những con còn lại là 15%. Suy ra có 2 con còn lại trong đàn. Vậy đàn gia súc có 10 con.

Bài toán: Học sinh của 1 trường khi xếp hàng 10 thì thừa 5 người, khi xếp hàng 8 thì thiếu 3 người, khi xếp hàng 9 dư 6 người. Tìm số học sinh.

Xem đáp án (click):

Gợi ý giải:
Gọi X là số cần tìm.
X: 10 dư 5 vậy tận cùng là 5
X:9 dư 6 vậy X – 6 chia hết cho 9. Vậy tận cùng của X- 6 là 9 vậy X – 6 có dạng a9 hay ab9 mà a + 9 phải chia hết cho 9 nên a9 là 99 . Vậy X = 99 +6 =105. Thử lại với 105: 8 = 13 dư 1 không thỏa điều kiện thiếu 3 để chia hết cho 8 vậy loại x = 105
Nếu ab9 chia hết cho 9 thì ab9 = 189 hay ab9 = 279 vậy X = 195 hay X = 285 Thử lại X + 3 = 198 hay X= 288 ta thấy chỉ có X = 288 chia hết cho 8. Vậy số học sinh là 285 học sinh.

Bài toán: Bỏ đi ít nhất bao nhiêu thừa số để tích 1x2x3x4x… x300 có tận cùng là 3?

(thầy Cao Hữu Hiền)

Xem đáp án (click):

Lời giải:
– Vì tích tận cùng là 3 (số lẻ) nên phải loại hết các thừa số chẵn.

– Tiếp theo loại các thừa số có tận cùng là 5 vì nếu còn thừa số tận cùng là 5 thì tích có tận cùng là 5.

– Tích còn lại chia thành các nhóm có tận cùng là: 1×3×7×9. Có 30 nhóm, mỗi nhóm tận cùng là 9 nên tích còn lại sẽ có tận cùng là 1.

Để tích có tận cùng là 3 thì phải bớt tiếp đi 1 thừa số có tận cùng là 7 vì 7×3 =21.

Còn lại số thừa số là: 4×30 – 1 = 119 hay bỏ đi số thừa số là:

300 – 119 = 181.

3 bài toán hình học vui dành cho học sinh tiểu học có lời giải dưới đây sẽ giúp học sinh có thêm nhiều hứng thú trong việc học toán.

Bài 1: Một tờ giấy hình vuông có diện tích là 72 cm2 thì đường chéo của tờ giấy đó dài bao nhiêu?

Bài giải: Gọi tờ giấy hình vuông là ABCD. Nối hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (hình vẽ bên). Hình vuông được chia thành 4 tam giác vuông nhỏ có diện tích bằng nhau.

3 bài toán hình học vui cho học sinh tiểu học

Diện tích tam giác AOB là: 72 : 4 = 18 (cm2).

Vì diện tích tam giác AOB bằng (OA x OB) : 2, do đó (OA x OB) : 2 = 18 (cm2). Suy ra OA x OB = 36 (cm2).

Vì OA = OB mà 36 = 6 x 6 nên OA = 6 (cm).

Bài 2: Cho một tờ giấy hình vuông. Bạn làm thế nào để cắt lấy một hình vuông có diện tích bằng 5 / 8 diện tích của tờ giấy hình vuông cho trước.

Cách giải:

Giả sử có tờ giấy vuông MNPQ: Chia các cạnh của tờ giấy hình vuông đó làm 4 phần bằng nhau (gấp đôi liên tiếp). Diện tích cả hình vuông MNPQ là 16 ô vuông nhỏ (Hình 1a)

3 bài toán hình học vui cho học sinh tiểu học

Lần lượt trên các cạnh QM, MN, NP và PQ, đánh dấu vào các điểm A, B, C, D sao cho MA=NB=PC=DQ=1/4 mỗi cạnh. Sau đó cắt theo các đường AB, BC, CD, DA. Ta được hình vuông ABCD có diện tích 10 ô vuông nhỏ (phần mầu xanh- Hình 1a)

→ S(ABCD)/S(MNPQ) = 10/16 = 5/8

(Đúng yêu cầu bài toán)

Ta có thể kiểm tra đếm lại: Các tam giác cắt bỏ AMB, BNC, CPD, DQA ghép từng đôi một với nhau có tổng diện tích = 6 ô vuông nhỏ (Hình 1b) → ABCD = 10

3 bài toán hình học vui cho học sinh tiểu học

Bài 3: Cho mảnh bìa hình vuông ABCD. Hãy tìm cách cắt từ mảnh bìa đó một hình CHỮ NHẬT có chiều dài = 2 chiều rộng và sao cho diện tích bằng 4/9 diện tích của mảnh bìa đã cho.

Giải:

a/ Giả sử hình vuông ABCD chia mỗi cạnh 6 ô nhỏ thì diện tích ABCD = 36 ô nhỏ. Hình phải tìm có DT = 4/9 = 16 ô vuông nhỏ. Nhưng với 16 ô vuông nhỏ thì không thể ghép thành hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 chiều rộng, mà chỉ có thể thành hình vuông 4 x 4 = 16 ô.

3 bài toán hình học vui cho học sinh tiểu học

b/ Ta phải chía ABCD thành 9 ô vuông nhỏ như hình dưới đây

3 bài toán hình học vui cho học sinh tiểu học

Nối các đường chéo của các ô vuông nhỏ như hình vẽ ta được hình chữ nhật có chiều dài/chiều rộng theo đúng yêu cầu bài toán.

Đề bài cho số cừu, dê và yêu cầu tính tuổi thuyền trưởng khiến học sinh loay hoay tìm câu trả lời.

Học sinh lớp 5 của một trường tiểu học ở Nam Sung, Tứ Xuyên, Trung Quốc được yêu cầu tính tuổi của thuyền trưởng nếu có 26 con cừu và 10 con dê trên thuyền, South China Morning Post đưa tin ngày 28/1.

Học sinh đưa ra rất nhiều đáp án. “Thuyền trưởng ít nhất phải 18 tuổi vì nếu nhỏ hơn thì luật pháp không cho phép vận hành con thuyền”, một em viết.

“Thuyền trưởng 36 tuổi. Vì ông ta là người yêu bản thân nên số lượng con vật đưa lên thuyền bằng số tuổi của mình”, em khác suy luận.

Bài toán tính tuổi không thể giải của học sinh Trung Quốc
Bài toán lạ dành cho học sinh tiểu học Trung Quốc

Phòng giáo dục địa phương cho biết không có đáp án cố định cho bài toán này và mục đích chính là kiểm tra tư duy phản biện của học sinh. Một học sinh khác nói lên suy nghĩ của nhiều người: “Chúng ta không thể chắc chắn về đáp án. Số cừu và dê không liên quan gì đến tuổi của thuyền trưởng”.

“Vai trò của giáo dục không chỉ là truyền đạt nội dung theo tiêu chuẩn. Mỗi câu trả lời phản ánh một tính cách khác biệt. Câu hỏi có thể mang lại nhiều đáp án là một câu hỏi tốt”, đại diện cơ quan này nói, khẳng định sẽ tiếp tục đưa ra những câu hỏi tương tự và hoan nghênh phản hồi của công chúng.

Tuy nhiên, một số người chỉ trích cách tiếp cận không hợp lý. “Câu hỏi này chẳng dính dáng gì đến toán học. Nó không giúp kiểm tra khả năng làm toán của học sinh”, họ bình luận.

Các bạn hãy điền số từ 1 đến 9 vào ô trống để được kết quả đã cho.

Bài toán điền số của học sinh lớp 3

Nhân ngày 20/11, 2 học sinh tới thăm nhà thầy giáo. Học trò hỏi thầy: “Dạ thưa thầy, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Thầy giáo đã trả lời như sau: Chữ số hàng đơn vị của tuổi thầy năm nay vừa bằng tuổi con trai thầy; chữ số hàng chục lại vừa bằng tuổi con gái thầy. đồng thời tuổi của thầy lại gấp 2 lần Tích số tuổi của con trai và con gái. Hỏi thầy năm nay bao nhiêu tuổi?