Bài toán về tính đơn điệu của hàm số

Bài toán về tính đơn điệu của hàm số

Với các bài toán về tính đơn điệu của hàm số các bạn cần phải nắm được lý thuyết bao gồm các định nghĩa, định lý về hàm số đồng biến, nghịch biến. Ngoài ra, việc giải các bài tập về tính đơn điệu cũng là cần thiết. 1. Kiến thức cần ghi nhớ: 2. Ví dụ về xét sự biến […]

» Xem thêm