Mầm non

Bài toán vui bằng tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi có đáp án

05/03/2023 13:00 1047

Dưới đây là một số bài toán vui bằng tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi: What is always in front of you but can’t be seen? (Đáp án: the future) I am full of holes but still hold water. What am I? (Đáp án: a sponge) What goes up but never comes down? (Đáp án: […]

Tiểu học

Trung học cơ sở

Tìm nghiệm nguyên của phương trình x^2+y^2=xy+x+y

15/03/2023 09:00 1048

Bài toán: Tìm nghiệm nguyên của phương trình x^2+y^2=xy+x+y Giải: Cách 1: Cách thông thường, áp dụng cho nhiều bài tìm nghiệm nguyên của phương trình. Ta có thể viết lại phương trình theo dạng: x^2 – x(y+1) + y^2 – y = 0 Đây là một phương trình bậc hai đối với x, với […]

Trung học phổ thông

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y=x^3+3x^2-4$

Bài toán: Khảo sát hàm số $y=x^3+3x^2-4$. Hướng dẫn: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ Chiều biến thiên: Ta có: $ y\prime=3x^2+6x+0$ $ y\prime=0 \Leftrightarrow x=-2$ hoặc $ x=0$ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-2)$ và $(0;+\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$. Hàm số đạt cực đại tại điểm $ x= -2$, giá trị cực […]

21/08/2022 09:00 1510

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Ngoài lề

Công nghệ đóng cọc bê tông: Một cải tiến mang tính cách mạng trong ngành xây dựng

09/05/2024 09:00 119

Trong lĩnh vực xây dựng, một trong những đổi mới công nghệ đã cách mạng hóa lĩnh vực này là công nghệ đóng cọc bê tông.

Bài viết mới

Tính độ dài BP

12/06/2023 17:00 799

Xem thêm