Bài tập nối hình với bóng cho các bé-7

Bài tập nối hình với bóng cho các bé

Dưới đây là những bài tập nối hình với bóng dành cho các bé luyện tập khả năng nhận biết hình ảnh giống nhau....

Đọc nhiều

Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè lớp 4 lên lớp 5

Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè lớp...

Bài tập toán trắc nghiệm và tự luận ôn hè dành cho học sinh học hết lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5. Giúp...

Bài toán tính góc hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn

Bài toán tính góc hình tam giác nhỏ trong tam giác...

Bài toán yêu cầu tính góc của một hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn. Vì có khá nhiều dữ kiện, nó khiến...
Bài toán đĩa tròn lớp 10 thử thách trí thông minh

Bài toán đĩa tròn lớp 10 thử thách trí thông minh

80% số người trả lời đưa ra kết quả sai mặc dù xác định đúng phương pháp dựa vào chu vi của đồng hồ...
Làm thể nào để 12345678 = 2?

Làm thể nào để 12345678 = 2?

Bằng cách sử dụng các phép cộng, trừ, nhân, chia, bạn biến các dãy số theo thứ tự tăng dần thành phép tính có...