Mầm non

Dạy trẻ đếm số lượng hình từ 2 đến 12

13/01/2022 09:00 487

Đếm số hình từ 2 đến 12 và viết đáp số vào hình chữ nhật bên phải.

Tiểu học

Trung học cơ sở

Bài tập cộng trừ đa thức một biến

02/08/2022 16:37 29

Bài 1: Cho hai đa thức: $ f( x )=2x^2-3x+x^3-4+6x-x^3-1;$ $ g( x )=3-2x^3+1-x+2x^3+x^2+3x $ a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến; b) Tìm đa thức h(x) sao cho h(x) = f(x) – g(x). c) Tính h(2); h(-2). Bài 2: Cho hai đa thức: $Q( […]

Trung học phổ thông

Khảo sát hàm số y=(x+3)/(x+1)

Bài toán: Khảo sát hàm số $ \displaystyle y=\dfrac{{x+3}}{{x+1}}$ Giải: Tập xác định: $D=\mathbb{R}\backslash \{-1\}$ Ta có: $ y\prime=\dfrac {-2}{(x+1)^2}<0 \forall x \in D \Rightarrow$ hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$ Giới hạn, tiệm cận: $\lim\limits_{x\to +\infty } y=\lim\limits_{x\to -\infty } y=1\Rightarrow y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm […]

07/08/2022 15:00 12

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Ngoài lề

Kiểm tra IQ - Bài test IQ cho mọi lứa tuổi

16/05/2022 09:00 227

IQ là từ viết tắt tiếng anh của “lntelligent Quotient” - chỉ số thông minh của con người, IQ được dùng trong tâm lý học để đánh giá trí thông minh của một người.

Bài viết mới
Xem thêm