Mầm non

Dạy trẻ đếm số lượng hình từ 2 đến 12

13/01/2022 09:00 41

Đếm số hình từ 2 đến 12 và viết đáp số vào hình chữ nhật bên phải.

Tiểu học

Trung học cơ sở

Chứng minh A chia hết cho 31

15/01/2022 17:28 31

Bài toán: $A=1+2+2^{2}+\ldots+2^{2023}+2^{2024}$. Chứng minh A chia hết cho 31. Giải: Ta có $A=1+2+2^{2}+…+2^{2023}+2^{2024}$ $A=(1+2+2^{2}+2^{3}+2^{4})+\ldots+(2^{2020}+2^{2021}+2^{2022}+2^{2023}+2^{2024})$ $A=31+2^{5}(1+2+2^{2}+2^{3}+2^{4})+…+2^{2020}(1+2+2^{2}+2^{3}+2^{4})$ $A=31(1+2^{5}+…+2^{2020})$ chia hết cho 31 → đpcm

Trung học phổ thông

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Ngoài lề

Cách tính thứ của một ngày bất kì trong năm

20/01/2022 09:00 25

Thuật toán Doomsday sẽ giúp các bạn tìm ra cách tính thứ của một ngày bất kỳ trong một năm bất kỳ mà không cần phải xem lịch.

Bài viết mới
Xem thêm