Dạy trẻ đếm số từ 0 tới 5 bằng tiếng Anh

Dạy trẻ đếm số từ 0 tới 5 bằng tiếng Anh là bài toán cơ bản để trẻ 3-5 tuổi tiếp xúc với toán...

Đọc nhiều

Bài toán tính chu vi - Toán lớp 4

Bài toán tính chu vi – Toán lớp 4

Nội dung Bài toán là: tính chu vi của hình cho bên dưới. Bài toán thuộc chương trình lớp 4. Bao nhiêu người làm...

Bài toán tính góc hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn

Bài toán tính góc hình tam giác nhỏ trong tam giác...

Bài toán yêu cầu tính góc của một hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn. Vì có khá nhiều dữ kiện, nó khiến...
Bài toán đĩa tròn lớp 10 thử thách trí thông minh

Bài toán đĩa tròn lớp 10 thử thách trí thông minh

80% số người trả lời đưa ra kết quả sai mặc dù xác định đúng phương pháp dựa vào chu vi của đồng hồ...
Làm thể nào để 12345678 = 2?

Làm thể nào để 12345678 = 2?

Bằng cách sử dụng các phép cộng, trừ, nhân, chia, bạn biến các dãy số theo thứ tự tăng dần thành phép tính có...