Mầm non

Bài toán vui bằng tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi có đáp án

05/03/2023 13:00 915

Dưới đây là một số bài toán vui bằng tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi: What is always in front of you but can’t be seen? (Đáp án: the future) I am full of holes but still hold water. What am I? (Đáp án: a sponge) What goes up but never comes down? (Đáp án: […]

Tiểu học

Trung học cơ sở

Tìm nghiệm nguyên của phương trình x^2+y^2=xy+x+y

15/03/2023 09:00 918

Bài toán: Tìm nghiệm nguyên của phương trình x^2+y^2=xy+x+y Giải: Cách 1: Cách thông thường, áp dụng cho nhiều bài tìm nghiệm nguyên của phương trình. Ta có thể viết lại phương trình theo dạng: x^2 – x(y+1) + y^2 – y = 0 Đây là một phương trình bậc hai đối với x, với […]

Trung học phổ thông

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y=x^3+3x^2-4$

Bài toán: Khảo sát hàm số $y=x^3+3x^2-4$. Hướng dẫn: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ Chiều biến thiên: Ta có: $ y\prime=3x^2+6x+0$ $ y\prime=0 \Leftrightarrow x=-2$ hoặc $ x=0$ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-2)$ và $(0;+\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$. Hàm số đạt cực đại tại điểm $ x= -2$, giá trị cực […]

21/08/2022 09:00 1379

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Ngoài lề

Bài toán tính tải trọng của cáp thép

09/12/2023 09:00 0

Để tính toán tải trọng của cáp thép, chúng ta cần xác định một số thông số cơ bản như đường kính của dây cáp thép.

Bài viết mới

Tính độ dài BP

12/06/2023 17:00 668

Xem thêm