Bài toán Tìm số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

Bài toán Tìm số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

Dạng tìm một số Bài 1 : a) Tìm một số biết rắng số đó cộng với 7 thì cũng bằng 7 trừ đi số đó.———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— b) Tìm một số, biết lấy 5 chục trừ đi số đó cộng với 20 cộng với 30 thì được kết quả là 90………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2 a, Tìm một số, biết số liền trước […]

» Xem thêm

Bài toán Lập số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

Bài toán Lập số - Bồi dưỡng HSG lớp 1

Bài toán lập số: a) Cho các chữ số 0, 4, 9 . Hãy lập tất cả các số có hai chữ số, rồi viết theo thứ tự từ bé đến lớn …………………………………………………………………………………… b) Cho các chữ số 8, 5, 1, 4 . Hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau, rồi viết theo thứ tự […]

» Xem thêm

Bài toán Viết số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

Bài toán Viết số - Bồi dưỡng HSG lớp 1

Dưới đây là 2 bài toán viết số dành cho những học sinh lớp 1 bồi dưỡng HSG. Bài 1: a,Viết các số có hai chữ số mà chữ số chục là số liền sau số đơn vị Các số đó là: ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. b)Viết các số có hai chữ số có số chục trừ số đơn vị bằng 2 […]

» Xem thêm

4 bài toán điền vào chỗ trống lớp 1

4 bài toán điền vào chỗ trống lớp 1

4 bài toán điền vào chỗ trống mà Baitoan.com đưa ra dưới đây dành cho học sinh lớp 1. Đây là các bài toán cơ bản nhất dành cho các em. Bài 1: Số? ……+ 26 = 46                        98 – ….. = 38                       6 + …. = 17 78 – …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 […]

» Xem thêm
1 2 3