Tiểu học

Bài toán: Hai xe gần nhau lúc mấy giờ?

06/05/2024 09:00 0

Bài toán: Hai người cùng đi từ A đến B. Người thứ nhất khởi hành lúc 8 giờ. Người thứ hai khởi hành lúc 8 giờ 30 phút. Hỏi hai xe gần nhau lúc mấy giờ? Biết rằng quãng đường người thứ nhất đi trong 45 phút bằng quãng đường người thứ hai đi trong […]

Bài toán tìm 2 số khi thêm phần trăm

05/05/2024 09:00 160

Bài toán: Hai số có tổng là 50. Biết rằng nếu số thứ nhất thêm 10%, số thứ hai thêm 15% thì đc 2 số mới có tổng là 56,5. Tìm 2 số đó. Giải: Tổng 2 số =50 Nếu 2 số cùng thêm 10% thì có tổng là 50×(100%+10%)=55 Vậy (15%-10%=)5% của số thứ […]

Bài toán lập số tự nhiên từ sáu tấm thẻ

13/07/2023 11:00 738

Bài toán: Có ba tấm thẻ ghi số 1, một tấm thẻ ghi số 5, một tâm thẻ ghi số 7 và một tấm thẻ ghi số 8. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khi đặt sáu tấm thẻ này trên cùng một hàng? Giải: Số cách […]

Bài toán: Thỏ và Hổ

13/07/2023 09:00 743

Bài toán: Một con hổ đuổi bắt một con thỏ ở cách nó 300m với vận tốc 60km/giờ. Con thỏ chạy trốn với vận tốc 42km/giờ cùng chiều với con hổ. Khi chạy được 6 giây, con thỏ phát hiện một con báo đang rình trước mặt để bắt nó, thỏ bèn quay ngược trở […]

Trước khi đuổi bắt, con hổ cách con thỏ bao nhiêu mét ?

11/07/2023 09:00 728

Bài toán: Một con hổ đuổi bắt một con thỏ. Con hổ chạy với vận tốc 60 km/giờ, con thỏ chạy với vận tốc 55,8 km/giờ. Sau 5 phút rưỡi thì con hổ bắt được con thỏ. Hỏi trước khi đuổi bắt, con hổ cách con thỏ bao nhiêu mét ? Giải: 60km/g=1000m/phút 55,8 km/g=930m/phút […]

Hỏi số bạn An đã viết là số nào?

09/07/2023 09:00 735

Bài toán: Bạn An viết ra giấy một số thập phân. Sau đó An dịch dấu phẩy sang bên phải một chữ số rồi lấy số mới đó trừ đi số ban đầu thì được kết quả là 94,5. Hỏi số bạn An đã viết là số nào? Giải: Cách 1: Gọi a,b là số […]

Hỏi mỗi người làm trong mấy ngày thì xong công việc?

07/07/2023 09:00 737

Bài toán: Hai người thợ cùng làm một công việc, nếu người thứ nhất làm một mình thì 6 ngày mới xong, người thứ 2 làm một mình thì 15 ngày mới xong. Đầu tiên một mình người thứ nhất làm trong một số ngày, sau đó người thứ 2 làm tiếp luôn thì tổng […]

Bài toán tính giá tiền 1kg táo và 1kg mận

27/06/2023 07:00 763

Bài toán: Một cái sọt có thể đựng được 14kg táo hoặc 21kg mận. Người ta đã đổ đầy sọt cả táo lẫn mận. Tính ra sọt đã nặng 18kg và giá tiền cả sọt là 60.000đ. Bạn hãy tính giá tiền 1kg táo và 1kg mận, biết rằng trong 18kg đó, số tiền táo […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề