Tiểu học

Giải bài toán phần trăm nâng cao lớp 5

16/11/2022 09:00 208

Bài 1: Một hộp có 3 loại bi màu đỏ, xanh, vàng tổng cộng là 120 viên. Số bi vàng chiếm 20% tổng số bi và bằng 80% bi đỏ. Tính số bi mỗi loại. Bài 2: Nước biển chứa 5% muối. Hỏi phải thêm vào 200kg nước biển bao nhiêu kg muối để được […]

Giải bài toán tích riêng thẳng cột lớp 5

29/08/2022 09:00 378

Bài toán: Khi nhân một số có 1 chữ số ở phần thập phân với 225, một bạn đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng vì vậy kết quả thu được giảm đi 27765. Tìm số thập phân trong phép nhân đó. Giải: Khi đặt tích riêng thẳng cột với […]

Các dạng toán tính tuổi lớp 3 thường gặp

21/08/2022 09:53 428

Các bài toán tính tuổi ở lớp 3 có thể phân ra làm 3 dạng toán thường gặp như sau: Tuổi hiện nay, Tuổi trước đó và Tuổi sau đó.

14 bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch – Toán nâng cao lớp 5

02/08/2022 09:00 582

14 bài toán thuộc dạng toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch lớp 5 dành cho học sinh lớp 5 học lực khá giỏi tự làm ôn luyện kiến thức đã học.

Giải dạng toán ít hơn trung bình cộng

04/06/2022 09:52 571

Bài toán: Kho 1 có 250 tạ thóc. Kho 2 có nhiều hơn kho 1 là 35 tạ thóc. Kho 3 có ít hơn trung bình cộng của 2 kho là 5 tạ thóc. Hỏi kho 3 có bao nhiêu tạ thóc? Giải:

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 1 cả năm

13/05/2022 22:17 679

Update bài tập trắc nghiệm Toán lớp 1 cả năm bao gồm các dạng bài tập cơ bản giúp học sinh lớp 1 ôn tập củng cố kiến thức môn Toán chuẩn bị lên lớp 2.

Giải bài toán tính diện tích phần tô màu

09/05/2022 09:00 635

Bài toán: Biết diện tích tam giác MNO = 28 cm2, RO = 3RN; RQ = MQ. Tính tổng diện tích phần tô màu. Giải: S.MQO=S.RQO( đáy bằng nhau chung chiều cao hạ từ O). S.PQM=S.PQR (đáy bằng nhau chung chiều cao hạ từ P) S.PNR=1/3S.PRO (chung chiều cao hạ từ P đáy NR=1/3RO) Mà […]

Giải bài toán chuyển động nâng cao lớp 5

08/05/2022 09:00 772

Bài toán: Hàng ngày mẹ lái xe tới trường đón con rồi trở về nhà đúng thời gian. Hôm nay mẹ xuất phát từ nhà muộn 10 phút nhưng con lại được tan học sớm 30 phút nên tự đi về nhà trước với tốc độ 4,2 km/h, do đó mẹ đón được con và […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề