Tiểu học

Bài toán lập số tự nhiên từ sáu tấm thẻ

13/07/2023 11:00 498

Bài toán: Có ba tấm thẻ ghi số 1, một tấm thẻ ghi số 5, một tâm thẻ ghi số 7 và một tấm thẻ ghi số 8. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khi đặt sáu tấm thẻ này trên cùng một hàng? Giải: Số cách […]

Bài toán: Thỏ và Hổ

13/07/2023 09:00 499

Bài toán: Một con hổ đuổi bắt một con thỏ ở cách nó 300m với vận tốc 60km/giờ. Con thỏ chạy trốn với vận tốc 42km/giờ cùng chiều với con hổ. Khi chạy được 6 giây, con thỏ phát hiện một con báo đang rình trước mặt để bắt nó, thỏ bèn quay ngược trở […]

Trước khi đuổi bắt, con hổ cách con thỏ bao nhiêu mét ?

11/07/2023 09:00 488

Bài toán: Một con hổ đuổi bắt một con thỏ. Con hổ chạy với vận tốc 60 km/giờ, con thỏ chạy với vận tốc 55,8 km/giờ. Sau 5 phút rưỡi thì con hổ bắt được con thỏ. Hỏi trước khi đuổi bắt, con hổ cách con thỏ bao nhiêu mét ? Giải: 60km/g=1000m/phút 55,8 km/g=930m/phút […]

Hỏi số bạn An đã viết là số nào?

09/07/2023 09:00 495

Bài toán: Bạn An viết ra giấy một số thập phân. Sau đó An dịch dấu phẩy sang bên phải một chữ số rồi lấy số mới đó trừ đi số ban đầu thì được kết quả là 94,5. Hỏi số bạn An đã viết là số nào? Giải: Cách 1: Gọi a,b là số […]

Hỏi mỗi người làm trong mấy ngày thì xong công việc?

07/07/2023 09:00 495

Bài toán: Hai người thợ cùng làm một công việc, nếu người thứ nhất làm một mình thì 6 ngày mới xong, người thứ 2 làm một mình thì 15 ngày mới xong. Đầu tiên một mình người thứ nhất làm trong một số ngày, sau đó người thứ 2 làm tiếp luôn thì tổng […]

Bài toán tính giá tiền 1kg táo và 1kg mận

27/06/2023 07:00 524

Bài toán: Một cái sọt có thể đựng được 14kg táo hoặc 21kg mận. Người ta đã đổ đầy sọt cả táo lẫn mận. Tính ra sọt đã nặng 18kg và giá tiền cả sọt là 60.000đ. Bạn hãy tính giá tiền 1kg táo và 1kg mận, biết rằng trong 18kg đó, số tiền táo […]

Giải bài toán hình tính diện tích tứ giác

13/06/2023 19:00 561

Bài toán: Cho tam giác ABC có AM = NC = 1/4 AC; AI = IB; MI cắt CB tại Đ. Tính diện tích tứ giác DMNB, biết S.ABC = 168cm2. Giải:

Bình phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có được điều đó?

13/06/2023 17:00 565

Bài toán: Có 6 viên bi xanh, 8 viên bi trắng, 10 viên bi đỏ được trộn lẫn trong 1 chiếc hộp. Bạn Bình muốn lấy ra 2 viên bi của một màu này và 2 viên bi của một màu khác. Hỏi Bình phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề