Tiểu học

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 1 cả năm

13/05/2022 22:17 65

Update bài tập trắc nghiệm Toán lớp 1 cả năm bao gồm các dạng bài tập cơ bản giúp học sinh lớp 1 ôn tập củng cố kiến thức môn Toán chuẩn bị lên lớp 2.

Giải bài toán tính diện tích phần tô màu

09/05/2022 09:00 61

Bài toán: Biết diện tích tam giác MNO = 28 cm2, RO = 3RN; RQ = MQ. Tính tổng diện tích phần tô màu. Giải: S.MQO=S.QEO( đáy bằng nhau chung chiều cao hạ từ 0). S.MQO=S.PQR(đáy bằng nhau chung chiều cao hạ từ P S.PNR=1/3S.PRO(chung chiều cao hạ từ P đáy NR=1/3RO Mà S.PRO=S.POM=>S.PRN=28:(1+3+3)=4cm² S […]

Giải bài toán chuyển động nâng cao lớp 5

08/05/2022 09:00 144

Bài toán: Hàng ngày mẹ lái xe tới trường đón con rồi trở về nhà đúng thời gian. Hôm nay mẹ xuất phát từ nhà muộn 10 phút nhưng con lại được tan học sớm 30 phút nên tự đi về nhà trước với tốc độ 4,2 km/h, do đó mẹ đón được con và […]

Bài toán tìm các số được rút ngẫu nhiên?

22/04/2022 11:00 82

Bài toán: Các số được lập từ các số nguyên từ 9 đến 88. Có ít nhất bao nhiêu số được rút ngẫu nhiên để chắc chắn có hai số mà tích của chúng chia hết cho 15? Giải: Số các số từ 9 đến 88 là: 88-9+1=80 số Số các số chia hết cho […]

Bài toán tìm số chữ số 1, số chữ số 2

22/04/2022 09:00 83

Bài toán: Khi viết các số tự nhiên từ 1 đến 100 phải viết bao nhiêu chữ số 1, bao nhiêu chữ số 2? Giải: Xét các số 0; 1; 2;…;99. Từ 00 đến 99 có 100 số có 2 chữ số có 2 chữ số Số chữ số từ 0 đến 99 là: 2 […]

Bài toán tìm tiền bán, tiền lãi

21/04/2022 09:00 84

Bài toán: Một người bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn để mua rau về bán. Sau khi bán hết người đó thu được 165 000 đồng. Hỏi: a) Tiền bán bằng bao nhiêu tiền vốn? b) Nếu lãi 25% tiền bán thì tiền lãi thu được là bao nhiêu? Giải: a) Tỉ số % […]

Bài toán tìm vận tốc của tàu hỏa và ô tô

18/04/2022 21:44 86

Bài toán: Một khách du lịch đi trên ô tô 4 giờ, sau đó đi tiếp bằng tàu hỏa trong 7 giờ được quãng đường dài 640km. Hỏi vận tốc của tàu hỏa và ô tô, biết rằng mỗi giờ tàu hỏa đi nhanh hơn ôtô 5km? Giải: Giả sử đi bằng ô tô cả […]

Tính số cam ở mỗi rổ lúc đầu

07/04/2022 09:00 122

Bài toán: Số cam ở rổ thứ nhất bằng 3/7 số cam ở rổ thứ hai. Sau khi chuyển 3 quả từ rổ thứ hai sang rổ thứ nhất thì lúc này số cam ở rổ thứ nhất bằng 3/5 số cam ở rổ thứ hai. Tính số cam ở mỗi rổ lúc đầu? Giải: […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề