Tiểu học

Giải bài toán tích riêng thẳng cột lớp 5

29/08/2022 09:00 64

Bài toán: Khi nhân một số có 1 chữ số ở phần thập phân với 225, một bạn đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng vì vậy kết quả thu được giảm đi 27765. Tìm số thập phân trong phép nhân đó. Giải: Khi đặt tích riêng thẳng cột với […]

Các dạng toán tính tuổi lớp 3 thường gặp

21/08/2022 09:53 83

Các bài toán tính tuổi ở lớp 3 có thể phân ra làm 3 dạng toán thường gặp như sau: Tuổi hiện nay, Tuổi trước đó và Tuổi sau đó.

14 bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch – Toán nâng cao lớp 5

02/08/2022 09:00 173

14 bài toán thuộc dạng toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch lớp 5 dành cho học sinh lớp 5 học lực khá giỏi tự làm ôn luyện kiến thức đã học.

Giải dạng toán ít hơn trung bình cộng

04/06/2022 09:52 257

Bài toán: Kho 1 có 250 tạ thóc. Kho 2 có nhiều hơn kho 1 là 35 tạ thóc. Kho 3 có ít hơn trung bình cộng của 2 kho là 5 tạ thóc. Hỏi kho 3 có bao nhiêu tạ thóc? Giải:

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 1 cả năm

13/05/2022 22:17 352

Update bài tập trắc nghiệm Toán lớp 1 cả năm bao gồm các dạng bài tập cơ bản giúp học sinh lớp 1 ôn tập củng cố kiến thức môn Toán chuẩn bị lên lớp 2.

Giải bài toán tính diện tích phần tô màu

09/05/2022 09:00 343

Bài toán: Biết diện tích tam giác MNO = 28 cm2, RO = 3RN; RQ = MQ. Tính tổng diện tích phần tô màu. Giải: S.MQO=S.QEO( đáy bằng nhau chung chiều cao hạ từ 0). S.MQO=S.PQR(đáy bằng nhau chung chiều cao hạ từ P S.PNR=1/3S.PRO(chung chiều cao hạ từ P đáy NR=1/3RO Mà S.PRO=S.POM=>S.PRN=28:(1+3+3)=4cm² S […]

Giải bài toán chuyển động nâng cao lớp 5

08/05/2022 09:00 473

Bài toán: Hàng ngày mẹ lái xe tới trường đón con rồi trở về nhà đúng thời gian. Hôm nay mẹ xuất phát từ nhà muộn 10 phút nhưng con lại được tan học sớm 30 phút nên tự đi về nhà trước với tốc độ 4,2 km/h, do đó mẹ đón được con và […]

Bài toán tìm các số được rút ngẫu nhiên?

22/04/2022 11:00 362

Bài toán: Các số được lập từ các số nguyên từ 9 đến 88. Có ít nhất bao nhiêu số được rút ngẫu nhiên để chắc chắn có hai số mà tích của chúng chia hết cho 15? Giải: Số các số từ 9 đến 88 là: 88-9+1=80 số Số các số chia hết cho […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề