Toán lớp 3

Giải bài toán tư duy cho học sinh lớp 3

1004

Bài toán: Điểm bài kiểm tra môn toán của 10 bạn lớp Toán Thầy Hiền đạt được chia làm 3 loại: 7, 8, 10.
a) Tổng số điểm của 10 bạn đó có thể là số nào trong các số sau: 58, 65, 92, 100, 104?
b) Có mấy bạn đạt điểm 7? điểm 8? điểm 10?

Giải:

a) Vì các bạn được điểm từ 7 đến 10 nên tổng số điểm phải lớn hơn: 7 x 10 = 70 (điểm) và bé hơn: 10 x 10 = 100 (điểm).
Do vậy tổng số điểm của 10 bạn là 92 điểm.

b) Giả sử Thầy Hiền tặng thêm điểm để tất cả đều được 10 điểm thì số điểm thầy tặng thêm là:
100 – 92 = 8 (điểm)
Lúc đó mỗi bạn được 7 điểm được thầy tặng thêm 3 điểm, mỗi bạn được 8 điểm thì được thầy tặng thêm 2 điểm.
8 = 3 x 2 + 2 x 1
Do vậy có 2 bạn được 7 điểm, 1 bạn được 8 điểm và 7 bạn được 10 điểm.

Toán lớp 1

Bài toán: Tìm xem quả táo, quả dứa, quả dưa là số nào?

1445

Bài toán: Các ký hiệu: quả dứa, quả táo và quả dưa đại diện cho các chữ số. Hãy tìm xem quả dưa, quả dứa, quả táo là số nào?

Bài toán: Tìm xem quả táo, quả dứa, quả dưa là số nào?

Toán lớp 2

5 bài toán nâng cao lớp 2 có lời văn

1129

Bài 1: Có 10 con chim đang đậu ở cành trên và 6 con chim đang đậu ở cành dưới. Hỏi bao nhiêu con chim cần di chuyển từ cành trên xuống cành dưới để hai cành có số chim bằng nhau?

Bài 2: Bạn Lan đếm thấy có 10 chú vịt ở dưới ao. Sau đó có 3 chú vịt từ dưới ao đã lên bờ. Hỏi cuối cùng số vịt dưới ao nhiều hơn số vịt trên bờ là bao nhiêu con?

Bài 3: Có 8 lá cờ xếp thẳng hàng, biết rằng khoảng cách giữa hai lá cờ gần nhau là 11 m. Hỏi khoảng cách từ lá cờ đầu tiên đến lá cờ cuối cùng bằng bao nhiêu?

Bài 4: Một con tàu bị cướp biển tấn công. Từng người một leo lên một sợi dây để lên tàu. Thuyền trưởng cướp biển ở giữa và hắn ta đứng thứ 8 trong đám hải tặc. Hỏi có tất cả bao nhiêu hải tặc?

Bài 5: Rick và Tom cùng xây một túp lều tuyết. Mỗi giờ Rick làm được 8 viên gạch tuyết và Tom làm được ít hơn Rich 2 viên. Hỏi họ đã làm được bao nhiêu viên gạch trong ba giờ.

Toán lớp 1

Bài toán tìm con vật nặng nhất, nhẹ nhất

1362

Bài toán: Các hình dưới đây miêu tả các cân khi so sánh các con vật. Hỏi con vật nào nặng nhất? Con vật nào nhẹ nhất?

Bài toán tìm con vật nặng nhất, nhẹ nhất

Toán lớp 2

Bài toán tìm đường đi của chú thỏ sao cho tổng bằng 100

1323

Bài toán: Một chú thỏ muốn di chuyển qua các cổng để đến chỗ có củ cà rốt sao cho tổng các số trên các cửa mà chú thỏ đi qua đúng bằng 100.

Bài toán tìm đường đi của chú thỏ sao cho tổng bằng 100

Toán lớp 2

Bài toán lớp 2 suy luận đơn giản

1479

Bài toán: Có một chiếc cân hai đĩa như hình vẽ. Hỏi cần bao nhiêu con vịt đặt vào đĩa cân bên phải để cân bằng với cá sấu?

Bài toán lớp 2 suy luận đơn giản

Các em thử suy luận xem nhé.

Đáp án:

2 con sư tử nặng = 1 con cá sấu

2 con vịt nặng = 1 con sư tử

suy ra: 4 con vịt nặng = 1 con cá sấu

Chọn đáp án B.

Toán lớp 1

Bài toán tính giá trị của một bông hoa

1194

Sử dụng kiến thức lớp 1, hãy làm bài toán dưới đây:

Bài toán tính giá trị của một bông hoa

Toán lớp 2

Bài toán tìm số cái kẹp – Toán tư duy lớp 2

1145

Bài toán: Bạn An phơi 3 cái khăn mặt theo cách dưới đây thì cần dùng 4 cái kẹp. Hỏi bạn ấy cần dùng bao nhiêu cái kẹp nếu muốn phơi 9 cái khăn mặt theo cách đó.

Bài toán tìm số cái kẹp - Toán tư duy lớp 2

Giải:

Phơi 1 cái khăn cần dùng 2 cái kẹp

Phơi 2 cái khăn cần dùng 3 cái kẹp

Vậy phơi 9 cái khăn cần dùng 10 cái kẹp.

Toán lớp 2

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2

1265

Bài 1: Bạn An xếp que diêm thành 2 số và đã đặt dấu so sánh sai. Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở 1 số để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu >)

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2

Bài 2: Bạn Bình xếp que diêm thành 2 số và đã đặt dấu so sánh sai. Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở 1 số để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu =).

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-1

Bài 3: Đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở một chữ số trong số 58 ta được số mới nào?

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-2

Bài 4: Đổi chỗ chỉ 1 que diểm ở một chữ số trong số 69, ta có thể có nhiều nhất mấy cách để được số mới có 2 chữ số?

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-3

Bài 5: Một bạn xếp các que diêm thành các số có hai chữ số và điền dấu so sánh sai như sau:

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-4

Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở một chữ số trong các số 69 hoặc 96 để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu >)

Toán lớp 2

Toán tổng hiệu suy luận có lời giải lớp 2

899

Bài toán: Nam có 1 số bi xanh và đỏ. Biết rằng số bi của Nam ít hơn 10 viên. Trong đó số bi đỏ hơn số bi xanh 7 viên. Hỏi Nam có bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ?

Giải:

Tổng số bi xanh và bi đỏ nhỏ hơn 10 thì có thể là: 9 viên, 8 viên, 6 viên, 5 viên…

Số bi xanh hơn số bi đỏ là 7 viên. Ta tìm 2 số có hiệu là 7 mà có tổng nhỏ hơn 10.

2 số đó là 8 và 1. Vậy có 8 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ.

Toán lớp 2

10 bài toán tư duy lớp 2 hay

1388

Dưới đây là 10 bài toán tư duy dành cho học sinh lớp 2. Kiến thức nâng cao so với chương trình cơ bản Toán lớp 2 các em đang học trên lớp.

Bài 1: Tìm hình tiếp theo phù hợp với quy luật sau đây:

10 bài toán tư duy lớp 2 hay

Bài 2: Tìm số tiếp theo phù hợp với quy luật:
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, … , … , 3, … ,

Bài 3: Tìm 2 hình tiếp theo phù hợp với quy luật:

10 bài toán tư duy lớp 2 hay-1

Bài 4: Tìm 5 số tiếp theo phù hợp với quy luật:
1; 1; 2; 1; 2; 3; 1; 2; 3; 4; … , … , … , … , … ,

Bài 5: Tìm số ở ô có dấu ? sao cho tổng 3 số ở 3 ô liền nhau bằng 15

10 bài toán tư duy lớp 2 hay-2

Bài 6: Tìm 2 số tiếp theo của dãy số sau đây: 1; 4; 7; 10; 13; …; …..

Bài 7: Tìm 2 số tiếp theo của dãy số sau đây: 2; 9; 16; 23; 30; … ; ….

Bài 8: Tìm số tiếp theo của dãy số sau đây: 1; 2; 4; 7; 11; ….

Bài 9: Tìm số tiếp theo của dãy số sau đây: 1; 3; 7; 13; 21; …..

Bài 10: Tìm số tiếp theo của dãy số sau đây: 1; 4; 9; 16; 25; ….

Toán lớp 4

Giải bài toán điền vào dãy số theo quy luật – Toán tư duy lớp 4

1130

Bài toán: Điền số vào dãy sau:  2 ; 5 ; 11; 20; 35; 59; 98 ;….

Giải:

Lấy hai số đầu cộng lại rồi cộng với 4 thì ra số thứ ba
2 + 5 + 4 = 11
5+11+4=20
11+20+4=35
….
59+98+4=161

Số cần điền vào chỗ chấm là 161

Tiểu học

Bài toán có bao nhiêu cái bắt tay

1265

Bài toán: Có 5 người bạn lâu ngày gặp nhau. Tất cả đều bắt tay với những người còn lại 1 lần. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Giải:

Người thứ nhất bắt tay với 4 người còn lại ->  4 cái bắt tay

Người thứ hai bắt tay với 3 người còn lại (đã tính cái bắt tay với người thứ nhất) ->  3 cái bắt tay

Người thứ ba bắt tay với 2 người còn lại (đã tính cái bắt tay với người thứ hai và thứ ba) ->  2 cái bắt tay

Người thứ ba bắt tay với 1 người còn lại (đã tính cái bắt tay với người thứ hai, thứ ba và thứ tư) ->  1 cái bắt tay

Người thứ tư đã bắt tay với 4 người còn lại (tính ở trên)

Vậy có tất cả: 4 + 3 + 2 + 1 =10 cái băt tay.

Tiểu học

Bài toán điền số theo quy luật – Toán nâng cao tiểu học

1327

Bài toán: Điền tiếp vào chỗ trống trong dãy số dưới đây:

a) 13, 31, 24, 42, 35, 53, …., …., 57, 75

b) 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20, …., 68

Lời giải:

a) Đáp án: 13, 31, 24, 42, 35, 53, 46, 64, 57, 75

Giải thích:

– 2 số liền nhau đổi các chữ số hàng đơn vị và hàng chục cho nhau.

– 2 số liền nhau chữ số hàng chục tuân theo quy luật: 1 – 3, 2 – 4, 3 – 5, 4 – 6. Suy ra số cần điền vào chỗ trống là 46, 64.

b) Đáp án: 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68

Giải thích: Tổng 3 số liền nhau cộng lại thì bằng số tiếp theo

0 + 1 + 2 = 6

2 + 3 + 6 = 11

3 + 6 + 11 = 20

6 + 11 + 20 = 37.

Tiểu học

Bài toán có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho cả 5 và 9

1201

Bài toán: Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho cả 5 và 9?

Giải:

Các số chia hết cho 5 và 9 thì chia hết cho 45 nên các số đó có khoảng cách là 45.
Số lớn nhất chia hết cho cả 5 và 9 là 9990
Số nhỏ nhất chia hết cho cả 5 và 9 là 1035
Vậy có tất cả là:
(9990-1035): 45 +1 = 200 số chia hết cho cả 5 và 9.

Tiểu học

Bài toán khai xuân mùng 4 Tết

767

Bài toán: Đào có nhiều hơn Mai 3 cái kẹo. Nếu Đào cho Mai một nửa số kẹo của mình thì số kẹo của Mai hơn của Đào 7 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

Nội dung bài toán và lời giải được chia sẻ bởi thầy Cao Hữu Hiền.

Bài toán khai xuân mùng 4 Tết

 

Mầm non

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau – Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi

Dưới đây là một số bài tập nhận biết sự giống nhau hoặc khác nhau. Các bài tập này có tác dụng rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi.

1429

1) Hãy tìm 5 điểm khác nhau của hai hình vẽ dưới đây
Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi
2) Hãy khoanh tròn hình bạn nhỏ có hành động không giống với hai bạn còn lại.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-1

3) Hãy khoanh tròn vị trí của hai chú cá trong bức tranh phía dưới.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-2

4) Bé có biết các bạn nhỏ này cần ai phục vụ mình không? Hãy nối các hình vẽ thích hợp lại với nhau.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-3

5) Hãy quan sát và cho biết, chú mèo nào câu được cá?

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-4

6) Con vật  nào có môi trường sống khác với các con vật còn lại?

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-5

7) Hãy nối những con vật này với tổ của chúng.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-6

8) Đâu là đuôi của những chú chim này, hãy nối chúng lại với nhau.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-7

9) Hãy khoanh tròn con vật không cùng loại với những con vật còn lại.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-8

10) Hãy giúp các bạn nhỏ tìm được trang phục phù hợp với mình.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-9

11) Hãy đếm xem có bao nhiêu chú bướm, sau đó tìm ra hai chú bướm giống nhau.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-10

12) Chiếc xe nào không cùng loại với những chiếc xe còn lại?

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-11

13) Hãy tìm xem đâu là bạn nhỏ trong bức ảnh?

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-12

14) Hãy chỉ ra con vật không cùng loại với các con vật còn lại.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-13

15) Hãy quan sát và chỉ ra xem bạn gái đã quên mua thứ gì?

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-14

16) Hãy chỉ ra 2 chú chim giống nhau.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-16

17) Hãy nối những chiếc lông với các chủ nhân của nó.

Nhận biết sự giống nhau, khác nhau - Rèn tư duy cho trẻ 4-5 tuổi-17

Mầm non

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi, cha mẹ người thân hướng dẫn các bé tô màu kết quả với phép tính tương ứng.

1335

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi
Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-4
Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-1

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-2

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-3

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-5

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-6

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-7

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-8

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-9

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-10

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-11

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-12

Tranh tô màu toán tư duy cho trẻ 5 tuổi-13

Mầm non

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi

Dưới đây là các bài tập tô màu giúp các bé 5 tuổi nhận biết hình dạng các hình: tròn, tam giác, chữ nhật.

1389

Bài tập phát triển trí tưởng tượng cho trẻ.

Khác nhau về hình dạng

Bé đánh dấu vào đồ vật có hình dạng khác với những hình còn lại.

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi

Hình tam giác, chữ nhật

Bé nối đồ vật có hình dạng giống với hình bên cạnh.

Bé tô màu các đồ vật có hình tam giác.

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi-1

Hình dạng chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình tròn

Bé hãy tô màu đỏ vào những chỗ hình tròn, tô màu xanh dương vào chỗ có hình chữ nhật, tô màu vàng vào chỗ hình vuông và màu xanh lá vào chỗ có hình tam giác của ngôi nhà.

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi-2

Toán lớp 2

Bài toán xóa bỏ chữ số – Toán nâng cao lớp 2

1324

Xóa bỏ chữ số là một dạng toán nâng cao trong chương trình Toán lớp 2 giúp học sinh nắm được ý nghĩa của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị.

Dưới đây là một ví dụ kèm hướng dẫn giải cho các em dễ hiểu dạng bài tập này.

Ví dụ: Cho số 45. Số đó giảm đi bao nhiêu đơn vị nếu:

a. Xóa bỏ chữ số 5?

b. Xóa bỏ chữ số 4?

Giải:

a. Xóa bỏ chữ số 5 số đó giảm đi:

45-4= 41 (đơn vị)

(Khi xóa đi chữ số 5 thì còn lại số 4, từ 45 đơn vị -> 4 đơn vị)

b. Xóa bỏ chữ số 4 số đó giảm đi:

45-5= 40 (đơn vị)

(Khi xóa đi chữ số 4 thì còn lại số 5, từ 45 đơn vị -> 5 đơn vị)

Tiểu học

Bài toán điền số theo quy luật – Toán tư duy tiểu học

1338

Một trong số rất nhiều bài toán tư duy trong chương trình Toán tiểu học điền số vào chỗ chấm, chỗ trống theo quy luật. Minh họa bằng ví dụ dưới đây.

Bài toán: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1, 0 , 3, 12, 75, ………

Lời giải:

Nhận xét:

(1 + 0) × 3 =3
(3 + 0) × 4 = 12
(12 +3 ) × 5 = 75

Đây là dãy số viết theo quy luật: kể từ số thứ 3, mỗi sổ bằng tổng 2 số liên trước × số thứ tự của nó

Vậy số cần điền là (12 + 75 ) × 6 = 522

Mầm non

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi

Phát triển tư duy cho trẻ từ 4 tới 6 tuổi bằng các bài tập đơn giản như điền số còn thiếu theo thứ tự, đếm số lượng, nối, chọn nhiều hơn, ít hơn.

2110

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-1

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-2

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-3

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-4

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-5

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-6

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-7

Toán lớp 4

Bài toán tư duy cho học sinh lớp 4

1228

Bài toán: Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi anh, 6 năm sau tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi em. Hỏi anh hơn em bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án (click):

Lời giải:
Vẽ sơ đồ:
Anh. /…./
Mẹ lúc đó /…./…./…./
Mẹ 6 năm s. /…./2/…./2/…./2
Em 6 năm s /…./2
Anh 6 năm s/…./6
Vậy anh hơn em 6-2=4 tuổi

Mầm non

Bài tập phát triển IQ cho các bé 4-6 tuổi

Dưới đây là các bài tập: Quan sát, Nhận biết, Tư duy logic, Trắc nghiệm dành cho các bé từ 4 đến 6 tuổi nhằm phát triển IQ một cách toàn diện.

1566

Hướng dẫn trẻ làm bài tập trắc nghiệm là một trong những phương pháp để giúp trẻ tăng cường khả năng xử lý nhanh các bài toán.

Phần 1: Quan sát

Câu 1:

Bài tập phát triển IQ cho các bé 4-6 tuổi

Khoanh tròn vào hình không giống với các hình còn lại

Câu 2: Hình chữ nhật dưới đây bị thiếu 1 miếng. Miếng nào trong số các miếng ở dưới có thể ghép kín phần bị thiếu? Hãy khoanh tròn miếng ghép đó
Bài tập phát triển IQ cho các bé 4-6 tuổi

Phần 2: Nhận biết

Câu 3:

Bài tập phát triển IQ cho các bé 4-6 tuổi

Những vật nào dưới đây có thể lớn lên nhờ ăn uống và chăm sóc? Khoanh tròn các hình đó.

Câu 4: Nối mỗi đôi giầy đúng với chủ của nó.
Bài tập phát triển IQ cho các bé 4-6 tuổi

Phần 3: Tư duy logic 

Câu 5: Vẽ thêm một hình tròn để có hai hàng, mỗi hàng đều có 4 hình tròn.

Bài tập phát triển IQ cho các bé 4-6 tuổi

Phần 4: Trắc nghiệm 

Câu 1: Học sinh làm bài trong 30 giây

Giáo viên hướng dẫn: Hãy quan sát 3 hình vẽ 3 lớp học ở câu 1 trong 10 giây. Cô giáo của Mai không mặc váy, Lớp của Mai không có chậu hoa. Hãy đánh dấu X vào ô trống cạnh lớp học của Mai.

Bài tập phát triển IQ cho các bé 4-6 tuổi
Toán lớp 2

Bài toán tìm số tiếp theo – Toán tư duy lớp 2

1201

Em hãy tìm số tiếp theo:
a) 1, 3, 5, 7, 9, …..

b) 1, 4, 7, 10, 13, …..

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, ….

a) 1, 3, 5, 7, 9, 11

Giải:

Giải thích: Điền vào số 11 vì đây là dãy số cách đều 2 đơn vị, hoặc là dãy số lẻ liên tiếp.

b) 1, 4, 7, 10, 13, 16

Giải thích: Điền vào số 16 vì đây là dãy số cách đều 3 đơn vị.

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22

Giải thích: Điền vào số 22 vì dãy số tuân theo quy luật số sau bằng số trước cộng các số tăng thêm 1 đơn vị.

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

4 + 3 = 7

7 + 4 = 11

11 + 5 = 16

16 + 6 = 22

Ngoài lề

Bài toán mắc võng trên cây sao cho đủ

1120

Có một bạn gửi cho Baitoan.com bài toán như sau: Có 6 cái cây mà có tới 12 cái võng, làm sao để mắc được đủ số võng đó.

Lưu ý là các võng không mắc chồng chéo nhau. Bạn cũng đừng nghĩ đến việc bẻ cây ra nhé!

Các bạn giải hộ admin với nhé.

Ngoài lề

Bài toán đố cắt hình chữ nhật thành hình vuông

1276

Bạn có thể cắt một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 4cm thành bốn mảnh và ghép bốn mảnh này (không chồng lên nhau) để có một hình vuông được không?

Ngoài lề

Hình nào hợp lý nhất trong 5 hình

864

Các bạn chọn hình nào trong 5 hình dưới đây? Đâu là hình phù hợp để điền vào dấu hỏi chấm nhỉ?

Hình nào hợp lý nhất trong 5 hình

Mầm non

Bài tập tô màu theo số lượng con vật

Bé đọc chữ số trên lưng con ngựa và trên đầu con trâu rồi tô màu các con vật ở mỗi nhóm theo đúng số lượng đó.

1250

Bài toán dành cho bé lớp mầm (3-4 tuổi).

Bài tập tô màu theo số lượng con vật

Mầm non

Bài tập chọn số phù hợp với hình vẽ

Bài tập chọn số phù hợp với hình vẽ được đưa ra như sau: chọn số 1, 2 hoặc 3 là số lượng hình trong từng ô. Bài toán dành cho bé 3-4 tuổi.

1224

Bài tập chọn số phù hợp với hình vẽ

Mầm non

Bài tập quan sát trình tự sắp xếp rồi chọn hình phù hợp

Bài tập quan sát trình tự sắp xếp rồi chọn hình phù hợp dành cho các bé từ 5-6 tuổi. Bài tập này rất tốt cho nhận thức quan sát của các con.

1407

Quan sát trình tự sắp xếp của các hình trên từng hàng và chọn một hình ở cột bên phải cho phù hợp với cách sắp xếp đó.

Nối hình đó với vị trí số 4 trên mỗi hàng để có trình tự sắp xếp phù hợp.

Bài tập quan sát trình tự sắp xếp rồi chọn hình phù hợp

Mầm non

Bài tập tô màu vàng cho bé từ 2-3 tuổi

Hỏi bé hoa cúc màu gì, bé nói hoa cúc màu vàng. Bố mẹ bảo bé tô màu vàng cho quả đu đủ, quả xoài và con bướm.

1298

Bài tập tô màu vàng cho bé từ 2-3 tuổi

Mầm non

Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở

Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở là bài toán dành cho các bé lớp chồi. Bố mẹ hướng dẫn con một trứng sẽ nở ra một gà.

1040

Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở

Mầm non

Bài tập đánh dấu vào ô có số lượng cho trước, nối hình

Bài tập đánh dấu vào ô có số lượng cho trước, nối hình dành cho các bé lớp mầm (3-4 tuổi). Bài tập này rất tốt cho tư duy nhận biết của các bé.

1410

1. Bé hãy đánh dấu x vào ô Ο có số lượng là 1

Bài tập đánh dấu vào ô có số lượng cho trước, nối hình

2. Bé hãy nối hình với số tương ứng

Bài tập đánh dấu vào ô có số lượng cho trước, nối hình-1

Mầm non

Bài tập đếm và gọi tên các đồ chơi

1374

– Có mấy đồ chơi?

* Bé gọi tên các đồ chơi bé biết. Tô màu số 1 rỗng theo ý thích

* Bé tô màu nhóm đồ chơi có số lượng 1 rồi nối với số 1.

Bài tập đếm và gọi tên các đồ chơi

Mầm non

Bài tập cộng trừ trong phạm vi 3

Những bài tập dưới đây dành cho các bé học cộng trừ trong phạm vi tới 3. Rất tốt cho tư duy của bé.

1332

Bài tập cộng trừ trong phạm vi 3

Mầm non

Bài tập nối đồ vật ở hai cột có mối liên quan

Mỗi đồ vật ở cột bên trái đều liên quan đến một đồ vật ở cột bên phải. Bé nối chúng lại với nhau và nói mối liên quan đó.

1200

Bài tập nối đồ vật ở hai cột có mối liên quan

Mầm non

Bé thực hiện bài tập tô màu đỏ

Hỏi bé quả cà chua màu gì. Nếu bé trả lời là màu đỏ thì bảo bé tô màu đỏ vào hình mà con thích. Sau đó gọi tên hình.

1274

Bé thực hiện bài tập tô màu đỏ

Mầm non

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ

1326

1. Khoanh tròn những số nhỏ nhất

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ

2. Khoanh tròn những con số lớn nhất

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ-1

3. Điền những số thiếu vào ô trống

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ-2

4. Khoanh tròn con số lớn nhất trong mỗi phần

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ-3

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ-4

5. Vẽ vòng tròn bao quanh mỗi loài động vật

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ-5

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ-6

6. Khoanh tròn con số đúng

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ-7

7. Làm phép cộng

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ-8