Thẻ: toán tư duy

Bài toán tìm số tiếp theo – Toán tư duy lớp 2

Em hãy tìm số tiếp theo: a) 1, 3, 5, 7, 9, ..... Giải thích: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... b) 1, 4, ...

Xem thêm
Page 1 of 3 123