Toán lớp 2

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2

592

Bài 1: Bạn An xếp que diêm thành 2 số và đã đặt dấu so sánh sai. Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở 1 số để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu >)

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2

Bài 2: Bạn Bình xếp que diêm thành 2 số và đã đặt dấu so sánh sai. Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở 1 số để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu =).

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-1

Bài 3: Đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở một chữ số trong số 58 ta được số mới nào?

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-2

Bài 4: Đổi chỗ chỉ 1 que diểm ở một chữ số trong số 69, ta có thể có nhiều nhất mấy cách để được số mới có 2 chữ số?

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-3

Bài 5: Một bạn xếp các que diêm thành các số có hai chữ số và điền dấu so sánh sai như sau:

5 bài toán tư duy xếp hình cho học sinh lớp 2-4

Em hãy đổi chỗ chỉ 1 que diêm ở một chữ số trong các số 69 hoặc 96 để có so sánh đúng (vẫn giữ nguyên dấu >)

5 ( 1 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm