Ngoài lề

Bài toán thêm que diêm để được phép tính đúng

746

Nội dung bài toán: Bạn hãy thêm 2 que diêm để được phép tính đúng ở hình dưới đây.

Bài toán thêm que diêm để được phép tính đúng

Ngoài lề

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng

940

Các bạn có thể làm được những bài toán di chuyển 2 que diêm để được phép tính đúng dưới đây hay không?

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng-1

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng-2

Ngoài lề

Bài toán di chuyển một que diêm để phép tính thành đúng

1089

Các que diêm được sắp xếp tạo thành phép tính sai. Làm thế nào để biến nó thành đúng mà chỉ di chuyển một que diêm?

Câu đố như sau:

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 8 + 3 – 4 = 0 như hình dưới:

Bài toán di chuyển một que diêm để phép tính thành đúng

Ngoài lề

Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

1008

Câu hỏi đặt ra dành cho các bạn ở bài viết này là hãy di chuyển 4 que diêm làm sao để tạo thành 3 hình vuông với hình cho dưới đây.

Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

Ngoài lề

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng

923

Câu 1: Hãy dùng 5 que dưới đây để tạo thành 5 hình tam giác, lưu ý không được bẻ gãy que nào.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng

Câu 2: Hãy tạo 4 hình tam giác bằng cách thay đổi vị trí của chỉ một cây bút chì.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-1

Câu 3: Những que diêm dưới đây xếp thành 5 hình vuông. Hãy di chuyển chỉ hai que diêm để tạo thành 7 hình vuông.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-2

Câu 4: Hãy sử dụng 10 que diêm để chia hình sau thành hai phần giống nhau về hình dạng, bằng nhau về kích cỡ.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-3

Câu 5: Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 2 hình tam giác kích cỡ bằng nhau và không thừa hình tam giác nào.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-4