Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

Câu hỏi đặt ra dành cho các bạn ở bài viết này là hãy di chuyển 4 que diêm làm sao để tạo thành 3 hình vuông với hình cho dưới đây.

Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán