Bài toán “chim sẻ” của trẻ lớp 1 có thể làm khó bạn

58

Bài toán về những bước di chuyển của chú chim sẻ trong đề thi Toán quốc tế dành cho học sinh lớp 1-2 không khó. Bạn có thể giải nó trong bao lâu?

Bài toán "chim sẻ" của trẻ lớp 1 có thể làm khó bạn

Chú chim sẻ Jack đang nhảy từ cây cột trụ này sang một cây cột trụ khác trên một tấm rào. Mỗi lần nhảy như vậy, Jack phải mất một giây. Nó cứ nhảy về phía trước 4 lần, rồi lại nhảy lùi lại 1 lần và lại nhảy tiến 4 lần rồi nhảy lùi lại 1 lần, và cứ như vậy.

Hỏi Jack tốn bao nhiêu giây để nhảy được từ cột trụ START đến cột trụ FINISH?