Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Vài bài toán phép cộng trừ trong phạm vi 20 – Toán lớp 1

Dựa vào đề bài viết ra phép tính và tính:

1) Trên lá cây có 16 con sâu đã bỏ đi 9 con, hỏi trên lá cây còn mấy con sâu?

2) Trong vườn hoa nở 13 bông hoa đã ngắt đi 5 bông hỏi trong vườn hoa còn lại mấy bông hoa?

3) Bạn Hồng có 8 chiếc kẹo mẹ lại cho thêm 7 chiếc nữa hỏi bạn Hồng có tổng cộng bao nhiêu chiếc kẹo?

4) Gấu con có 10 bắp ngô sau đó lại bẻ thêm 4 bắp nữa hỏi gấu có tổng cộng bao nhiêu bắp ngô?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán