Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản-1

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản-2

Dựa vào đề bài viết ra phép tính và tính:

1) Trên lá cây có 16 con sâu đã bỏ đi 9 con, hỏi trên lá cây còn mấy con sâu?

2) Trong vườn hoa nở 13 bông hoa đã ngắt đi 5 bông hỏi trong vườn hoa còn lại mấy bông hoa?

3) Bạn Hồng có 8 chiếc kẹo mẹ lại cho thêm 7 chiếc nữa hỏi bạn Hồng có tổng cộng bao nhiêu chiếc kẹo?

4) Gấu con có 10 bắp ngô sau đó lại bẻ thêm 4 bắp nữa hỏi gấu có tổng cộng bao nhiêu bắp ngô?

Các em học sinh lớp 6 thử sức mình với 3 bài tập tính nhanh với phép trừ và phép chia dưới đây xem có giải được không nhé.

Tính nhanh bài tập phép trừ và phép chia