Tính nhanh bài tập phép trừ và phép chia

54

Các em học sinh lớp 6 thử sức mình với 3 bài tập tính nhanh với phép trừ và phép chia dưới đây xem có giải được không nhé.

Tính nhanh bài tập phép trừ và phép chia