Bài toán tính góc hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn

13

Bài toán yêu cầu tính góc của một hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn. Vì có khá nhiều dữ kiện, nó khiến người giải cho rằng đây là câu đố khó.

Câu đố như sau:

Cho hình tam giác lớn chứa các tam giác nhỏ với số đo các góc như hình dưới. Hãy tính x, tức số đo góc BEF.

Bài toán tính góc hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn