Toán lớp 5

Giải bài toán chuyển động nâng cao lớp 5

773

Bài toán: Hàng ngày mẹ lái xe tới trường đón con rồi trở về nhà đúng thời gian. Hôm nay mẹ xuất phát từ nhà muộn 10 phút nhưng con lại được tan học sớm 30 phút nên tự đi về nhà trước với tốc độ 4,2 km/h, do đó mẹ đón được con và về sớm 2 phút so với mọi ngày. Coi tốc độ của xe trong suốt quá trình là không đổi.

a. Tính thời gian con đi bộ.

b. Xác định vận tốc lái xe của mẹ.

Giải:

Mẹ đi muộn 10 phút nhưng về sớm 2 phút nên thời gian đi giảm được 12 phút. Mỗi lượt đón con giảm được 6 phút.

Mẹ đi muộn 10 phút nhưng giảm được 6 phút nên khi đón con chỉ muộn 4 phút so với thời điểm đón con ở trường.

Thời gian con đi bộ là:

30 + 4 = 34 (phút)

Quãng đường con đi bộ 34 phút đã giúp mẹ giảm được 6 phút đi xe máy. Vận tốc xe máy của mẹ là:

4,2 x 34/6 = 23,8 (km/giờ).

Toán lớp 5

Tìm thời điểm gặp nhau trên đường – Toán chuyển động ngược chiều lớp 5

531

Bài toán: Người thứ 1 đi từ A đến B hết 2 giờ, người thứ 2 đi từ B đến A hết 1 giờ 30 phút. Nếu hai người xuất phát cùng một thời điểm hỏi sau bao lâu họ gặp nhau trên đường.

Giải:

1 giờ người thứ nhất đi được số phần quãng đường
1:2=1/2 quãng đường
1 giờ người thứ 2 đi được số phần quãng đường
1/ 1,5= 2/3 quãng đường
1 giờ cả 2 người đi được số phần quãng đường
1/2 +2/3 =7/6 quãng đường
Thời gian 2 người gặp nhau
1:( 1/2 + 2/3)= 6/7 giờ
Toán lớp 5

Giải bài toán chuyển động lớp 5 nâng cao

816

Bài toán: Một xe máy 1 đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy 2 và một ô tô đi từ B về A,vận tốc xe máy là 30km/giờ và vận tốc ô tô là 50km/giờ. Hãy cho biết khi khoảng cách từ ô tô đến hai xe máy bằng nhau thì ô tô đã đi được bao nhiêu ki–lô–mét, biết quãng đường AB dài 198km?

Giải:

3 xe đi cùng thời gian nên quãng đường đi được tỷ lệ thuận với vận tốc. Khi ô tô cách đều 2 xe máy thì các xe đi được lần lượt là 4, 5 và 3 phần. Quãng đường AB sẽ có số phần là:

3 + 2 + 2 + 4 = 11 (phần)

Ô tô đi được số km là:

198 : 11 x 5 = 90 (km)

Toán lớp 5

Bài toán tìm thời gian – Toán chuyển động lớp 5

827

Bài toán: Hàng ngày, mỗi buổi chiều sau khi tan học 15 phút Nam đều được mẹ đón ở cổng trường và hai mẹ con về đến nhà lúc 5 giờ 30 phút chiều. Chiều nay tan học, Nam đã gọi điện thoại xin phép mẹ cho đi bộ về cùng bạn rồi mẹ đón dọc đường. Trên đường đi đón Nam, mẹ gặp Nam và hai mẹ con đã về đến nhà lúc 5 giờ 20 phút chiều. Hãy cho biết thời gian từ lúc Nam tan học đến khi gặp mẹ là bao nhiêu phút?

Giải:

Chiều nay về nhà sớm hơn hàng ngày là:

5 giờ 30 phút – 5 giờ 20 phút = 10 phút

Quãng đường từ chỗ mẹ gặp Nam đến trường mẹ đi hết thời gian là:

10 : 2 = 5 phút

Thời gian từ lúc Nam tan học đến khi gặp mẹ là:

15 – 5 = 10 phút

Tiểu học

Một bài toán chuyển động hay của Hungary – Toán tiểu học

646

Problem: Natalia, who is always in a hurry, went up the escalator by making one step every second. This way it took her 20 steps to get upstairs. The next day she made 2 steps every second on her way up, and this time it took her 32 steps to get upstairs. How many steps would it take her to go upstairs if the escalator did not work ?

Dịch đề: Natalia, một người luôn luôn vội vã, đi lên thang cuốn bằng cách bước 1 bậc thang mỗi giây. Như vậy để lên đến tầng trên, cô ấy cần bước 20 bậc thang. Ngày hôm sau, cô ấy lại đi thang cuốn nhưng bằng cách bước 2 bậc thang mỗi giây. Lần này Timea phải bước 32 bậc mới lên đến tầng trên. Hỏi nếu thang cuốn không chạy thì cô ấy cần đi bao nhiêu bậc để lên tầng trên ?

Giải:

Ngày hôm trước cô ấy đi lên tầng mất số giây là: 20 : 1 = 20(s)
Ngày hôm sau cô ấy đi lên tầng mất số giây là: 32 : 2 = 16(s)
Tỷ số thời gian là 20:16 = 5/4 nên tỷ số vận tốc là 4/5.
Hiệu 2 vận tốc là 1 bậc.
Do vậy vận tốc hôm trước là 4 bậc/giây hay tổng số bậc cầu thang là:
4 x 20 = 80 (bậc)
Vậy nếu thang không chạy thì cô ấy phải mất 80 bậc mới lên được tầng trên.