Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm thời gian – Toán chuyển động lớp 5

Bài toán: Hàng ngày, mỗi buổi chiều sau khi tan học 15 phút Nam đều được mẹ đón ở cổng trường và hai mẹ con về đến nhà lúc 5 giờ 30 phút chiều. Chiều nay tan học, Nam đã gọi điện thoại xin phép mẹ cho đi bộ về cùng bạn rồi mẹ đón dọc đường. Trên đường đi đón Nam, mẹ gặp Nam và hai mẹ con đã về đến nhà lúc 5 giờ 20 phút chiều. Hãy cho biết thời gian từ lúc Nam tan học đến khi gặp mẹ là bao nhiêu phút?

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Chiều nay về nhà sớm hơn hàng ngày là:

5 giờ 30 phút – 5 giờ 20 phút = 10 phút

Quãng đường từ chỗ mẹ gặp Nam đến trường mẹ đi hết thời gian là:

10 : 2 = 5 phút

Thời gian từ lúc Nam tan học đến khi gặp mẹ là:

15 – 5 = 10 phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán