Toán lớp 5

Bài toán chứng minh diện tích 2 hình bằng nhau

19/10/2021 20:52 14

Bài toán: Hình dưới Đáp án Lời giải của thầy Cao Hữu Hiền: S.ADC = S.BDC S.EDC = S.HDC Trừ 2 biểu thức trên cho nhau ta có: S.AEC = S.BDH Mà S.AEC = h x EG : 2 S.BDH = h x GH : 2 Suy ra EG = GH nên Xanh = Vàng […]

Bài toán tìm số hoa mỗi bạn gấp được

14/10/2021 10:22 31

Bài toán: Hồng và Nhung cùng gấp hoa. Hồng gấp được nhiều hơn Nhung 17 bông. Khi Nhung cho Hồng 2 bông thì số hoa của Nhung bằng 2/5 số hoa của Hồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn gấp được bao nhiêu bông hoa? Giải: Nếu Nhung đưa Hồng 2 bông thì lúc này Hồng […]

Ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

14/10/2021 10:16 33

Bài toán: Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất có số lít dầu bằng 2/3 thùng thứ hai. Nếu bán đi 18 lít dầu ở thùng thứ hai thì số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng 4/5 thùng thứ hai. Hỏi ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? Giải: Lúc đầu thùng […]

Số chia là bao nhiêu để số dư lớn nhất có thể?

14/10/2021 10:10 30

Bài toán: Trong các phép chia 666 cho một số tự nhiên (khác 0) được thương là 6, số chia là bao nhiêu để số dư lớn nhất có thể? Giải: 666 : a = 6 (dư c) ⇒ 666:7 <a<666:6 95 < a < 111 Để số dư lớn nhất có thể thì số chia […]

Giải bài toán tìm số sách hai ngăn

14/10/2021 09:54 31

Bài toán: Mai chuyển 15 quyển sách từ ngăn 1 sang ngăn 2 thì thấy tỉ số sách ngăn 1 và ngăn 2 là 10/21, sau đó Mai lại chuyển 25 quyển sách từ ngăn 2 sang ngăn 1 thì thấy tỉ số sách ngăn 1 và ngăn 2 là 15/16. Tính tổng số sách […]

Số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?

14/10/2021 09:49 32

Bài toán: Một đơn vị bộ đội chuẩn đủ gạo cho 60 người ăn trong 30 ngày. Sau khi ăn được 6 ngày, có 40 người được điều đi nơi khác . Hỏi số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? Biết rằng khẩu phần ăn của mỗi […]

Giải bài toán tìm 2 số nâng cao lớp 5

14/10/2021 09:45 30

Bài toán: Số thứ nhất bằng 5/9 số thứ 2, nếu bớt số thứ 2 đi 18 đơn vị thì số thứ nhất bằng 7/9 số thứ 2. Tìm 2 số đó? Giải: Số thứ 2 bằng 9/5 số thứ nhất. Khi bớt số thứ 2 đi 18 đơn vị được số mới bằng 9/7 […]

Giải bài toán tìm số học sinh nâng cao lớp 5

14/10/2021 09:40 30

Bài toán: Lớp 5A có 1/4 số học sinh là học sinh trung bình, số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh khá và không có học sinh yếu kém. Biết số học sinh giỏi hơn số học sinh trung bình 2 bạn. Tính số học sinh của lớp 5A. Giải: Số học sinh […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề