Mầm non

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời

Khi trẻ được 4-5 tuổi, cha mẹ cần dạy trẻ bằng cách hỏi trẻ những câu hỏi về tự nhiên, ngôn ngữ, toán học, quan sát, sáng tạo.

1611

Xem những hình ảnh dưới đây rồi hỏi bé và dạy bé trả lời.

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-1

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-2

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-3

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-4

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-5

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-6

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-7

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-8

Một số câu mẹ hỏi trẻ 4-5 tuổi trả lời-9

Mầm non

Bài tập xác định nằm trên, nằm dưới, nằm giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi

Trẻ từ 4-5 tuổi cần được học cách nhận biết về không gian. Cụ thể là xác định trên, dưới, ở giữa bằng các bài tập hình ảnh.

1372

Dạy trẻ hiểu thế nào là nằm dưới, nằm trên, nằm giữa:
Bài tập xác định nằm trên, nằm dưới, nằm giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi
Bài tập đầu tiên là xác định con vật nào ở dưới:

Bài tập xác định nằm trên, nằm dưới, nằm giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi-1

Tiếp theo là đánh dấu tích vào vật ở trên:

Bài tập xác định nằm trên, nằm dưới, nằm giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi-2

Và cuối cùng là tô màu vào vật ở giữa:

Bài tập xác định nằm trên, nằm dưới, nằm giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi-3

Mầm non

Bài tập xác định bên trái, bên phải, ở giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi

Ở độ tuổi từ 4 tới 5, các bé cần được dạy cách phân biệt, xác định bên trái, bên phải, ở giữa. Và dưới đây là những bài tập minh họa cho bé dễ hiểu.

2006

Trước hết, hãy cho bé biết về các khái niệm bên trái, bên phải và ở giữa.
Bài tập xác định bên trái, bên phải, ở giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi

Và tiếp theo cho bé làm các bài tập dưới đây bằng cách chỉ vào hình và hỏi các bé với các câu hỏi như là: Bên phải con này là con gì? Bên trái quả này là quả gì? Ở giữa lá này là lá gì?
Bài tập xác định bên trái, bên phải, ở giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi-1

Bài tập xác định bên trái, bên phải, ở giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi-2

Bài tập xác định bên trái, bên phải, ở giữa cho trẻ từ 4-5 tuổi-3

Mầm non

Một số bài toán chọn số đúng cho trẻ 5 tuổi

Khoanh tròn chọn số đúng tương ứng với hình ảnh, điền số vào chỗ trống... là các bài toán dành cho trẻ 5 tuổi tăng cường khả năng nhận diện con số.

1366

Một số bài toán chọn số đúng cho trẻ 5 tuổi

Một số bài toán chọn số đúng cho trẻ 5 tuổi-1

Mầm non

Bài toán nhận biết các hình dành cho bé 5 tuổi

Một số bài toán nhận biết các hình (hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình lục giác...) dành cho bé 5 tuổi phát triển khả năng tư duy hình học.

1246

Bài toán nhận biết các hình dành cho bé 5 tuổi

Bài toán nhận biết các hình dành cho bé 5 tuổi-1

Mầm non

Vài bài toán nhận biết hình dạng, màu sắc cho trẻ 5 tuổi

Thầy cô, bố mẹ, anh chị, người thân có thể cho các bé 5 tuổi làm bài tập về nhận biết hình dạng, màu sắc thông qua một số bài toán hình ảnh dưới đây.

1177

Chỉ vào hình và hỏi bé điền hình gì, màu gì vào dấu hỏi chấm.

Vài bài toán nhận biết hình dạng, màu sắc cho trẻ 5 tuổi

Vài bài toán nhận biết hình dạng, màu sắc cho trẻ 5 tuổi-1

Vài bài toán nhận biết hình dạng, màu sắc cho trẻ 5 tuổi-2

Mầm non

Dạy bé 5 tuổi làm phép cộng đơn giản

Dạy bé điền vào dấu ba chấm các con số và thực hiện làm phép cộng dựa vào hình ảnh bên dưới.

1230

Dạy bé 5 tuổi làm phép cộng đơn giản

Mầm non

Bài toán chồng hình cho trẻ 5 tuổi

Bài toán: Sau khi chồng hai hình với nhau ở hình ví dụ sẽ được hình như thế nào ? Hãy khoanh tròn vào đáp án chính xác.

1008

Bài toán chồng hình cho trẻ 5 tuổi

Mầm non

Bài toán điền số còn thiếu vào ô trống cho trẻ 5 tuổi

Bài toán điền số còn thiếu vào ô trống dưới đây được dành cho trẻ 5 tuổi, giúp trẻ tăng cường khả năng học toán, chuẩn bị cho năm học lớp 1.

1391

Bài toán điền số còn thiếu vào ô trống cho trẻ 5 tuổi

Bố mẹ có thể đưa ra những bài tương tự để bé rèn luyện thêm.

Mầm non

Bài toán so sánh nhiều hơn cho trẻ 5 tuổi

Để giúp các bé nắm vững được cách so sánh nhiều hơn, Baitoan.com đưa ra bài toán với hình ảnh minh họa dễ hiểu cho bé 5 tuổi.

1755

Đó là: hình bông hoa, hình trái na và hình cây kem.

Chú ý: khi so sánh thầy cô, bố mẹ cần nói cụ thể cho bé hiểu. Ví dụ 1 bông hoa ít hơn 2 bông hoa, 2 bông hoa nhiều hơn 1 bông hoa. Từ đó nói 2 lớn hơn 1.

Bài toán so sánh nhiều hơn cho trẻ 5 tuổi