Bài toán so sánh nhiều hơn cho trẻ 5 tuổi

38

Để giúp các bé nắm vững được cách so sánh nhiều hơn, Baitoan.com đưa ra bài toán với hình ảnh minh họa dễ hiểu cho bé 5 tuổi.

Đó là: hình bông hoa, hình trái na và hình cây kem.

Chú ý: khi so sánh thầy cô, bố mẹ cần nói cụ thể cho bé hiểu. Ví dụ 1 bông hoa ít hơn 2 bông hoa, 2 bông hoa nhiều hơn 1 bông hoa. Từ đó nói 2 lớn hơn 1.

Bài toán so sánh nhiều hơn cho trẻ 5 tuổi