Bài toán lớp 3 mà 97% người lớn trả lời sai

66

Các bạn thử xem mình có giải được bài toán lớp 3 dưới đây không nhé. Điền vào dấu ??? sao cho đúng với quy luật của các hình.

bài toán lớp 3 mà 97% người lớn trả lời sai