Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Tại sao con ngựa vẫn ăn được cỏ

Một sợi dây 3m cột con ngựa cách đống cỏ 8m nhưng con ngựa vẫn ăn cỏ ở đó được như thường, không có ai giúp. Hỏi tại sao?

Tại sao con ngựa vẫn ăn được cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán