Hãy cắt mảnh giấy thành 4 mảnh nhỏ bằng nhau

36

Cho mảnh giấy như hình vẽ dưới đây, các bạn hãy cắt mảnh giấy sao cho thành 4 mảnh nhỏ bằng nhau. Ai làm được thì comment bên dưới nhé.

Hãy cắt mảnh giấy thành 4 mảnh nhỏ bằng nhau