Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán chia 12 thành hai phần bằng 7

Làm thế nào để chia 12 thành hai phần bằng 7. Đó là câu đố mẹo mà Baitoan.com muốn gửi tới các bạn ngày hôm nay. Ai giải được trong vòng 30s thì cực thông minh đó.

Bài toán chia 12 thành hai phần bằng 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán