Bài toán chia 12 thành hai phần bằng 7

11

Làm thế nào để chia 12 thành hai phần bằng 7. Đó là câu đố mẹo mà Baitoan.com muốn gửi tới các bạn ngày hôm nay. Ai giải được trong vòng 30s thì cực thông minh đó.

Bài toán chia 12 thành hai phần bằng 7