Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng

Các bạn có thể làm được những bài toán di chuyển 2 que diêm để được phép tính đúng dưới đây hay không?

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng-1

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán