Bài toán: Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF. Chứng minh cot A + cot B + cot C ≥ √3.

Giải:

Bài toán chứng minh lượng giác cot A + cot B + cot C ≥ √3

Bằng cách áp dụng các bất đẳng thức đã học chúng ta có thể áp dụng vào bài toán chứng minh BĐT lượng giác có lời giải dưới đây.

Một số bài toán chứng minh BĐT lượng giác có lời giải

Một số bài toán chứng minh BĐT lượng giác có lời giải-1

Một số bài toán chứng minh BĐT lượng giác có lời giải-2

Một số bài toán chứng minh BĐT lượng giác có lời giải-3

Một số bài toán chứng minh BĐT lượng giác có lời giải-4

Bất đẳng thức Chebyshev cũng được sử dụng để chứng minh BĐT lượng giác trong chương trình toán THPT.

Sử dụng BĐT Chebyshev để chứng minh BĐT lượng giác

Sử dụng BĐT Chebyshev để chứng minh BĐT lượng giác-1

Bất đẳng thức Jensen thật sự là một công cụ chuyên dùng cho chứng minh các bất đẳng thức lượng giác. Tuy không phải là một bất đẳng thức chặt nhưng nếu thấy có những dấu hiệu của BĐT Jensen, chúng ta nên dùng ngay.

Sử dụng BĐT Jensen để chứng minh BĐT lượng giác

Sử dụng BĐT Jensen để chứng minh BĐT lượng giác-1

Sử dụng BĐT Jensen để chứng minh BĐT lượng giác-2

Bất đẳng thức Bunhiacốpxki cùng với BĐT Cauchy (Cô si) được sử dụng nhiều để chứng minh BĐT lượng giác. Mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

Sử dụng BĐT Bunhiacốpxki để chứng minh BĐT lượng giác

Sử dụng BĐT Bunhiacốpxki để chứng minh BĐT lượng giác-1

Bất đẳng thức Cauchy (AM-GM hay Cô si) được sử dụng rất rộng rãi trong các bài toán chứng minh BĐT lượng giác. Cùng tham khảo các ví dụ dưới đây.

Chú ý là BĐT Cosi chỉ áp dụng với số thực không âm.

Sử dụng BĐT Cauchy để chứng minh BĐT lượng giác

Sử dụng BĐT Cauchy để chứng minh BĐT lượng giác-1