Toán lớp 9

Ví dụ chứng minh BĐT bằng phương pháp hệ số bất định UCT

26/05/2022 09:53 298

Phương pháp hệ số bất định tên tiếng Anh là Undefined Coeffient Technique (viết tắt là UCT) được dùng để chứng minh bất đẳng thức.

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1

27/04/2022 11:00 355

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1 Giải: Khảo sát hàm số y = -3x + 1 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -3<0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1 y = -3x + 1. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1

27/04/2022 09:00 358

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 Giải: Khảo sát hàm số y = 3x + 1 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 3>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 y = 3x + 1. x […]

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5

26/04/2022 19:00 315

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 5 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5 y = -x + 5. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 5

26/04/2022 17:00 341

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 5 Giải: Khảo sát hàm số y = x + 5 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 5 y = x + 5. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4

26/04/2022 15:00 354

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 4 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4 y = -x + 4. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 4

26/04/2022 13:00 333

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 4 Giải: Khảo sát hàm số y = x + 4 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 4 y = x + 4. x […]

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2

26/04/2022 11:00 297

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 2 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2 y = -x + 2. x […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề