Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Thẻ: bồi dưỡng hsg

Bài toán Tìm số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

Dạng tìm một số Bài 1 : a) Tìm một số biết rắng số đó cộng với 7 thì cũng bằng 7 trừ đi số đó.———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— b) Tìm một số, biết lấy 5 chục trừ đi số đó cộng với 20 cộng với 30 thì được kết quả là 90………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2 a, Tìm một […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán