Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán so sánh phân số nâng cao lớp 4

Dưới đây là Bài toán so sánh phân số nâng cao lớp 4 dành cho học sinh khá giỏi. Làm được bài toán phân số dạng này các em hãy làm theo phương pháp.

Bài toán: So sánh 2 phân số \displaystyle \frac{{1995}}{{1996}}\displaystyle \frac{{1996}}{{1997}}.

Giải:

Ta có:

\displaystyle 1-\frac{{1995}}{{1996}}=\frac{1}{{1996}}

\displaystyle 1-\frac{{1996}}{{1997}}=\frac{1}{{1997}}

So sánh: \displaystyle \frac{1}{{1996}}>\frac{1}{{1997}}

\displaystyle \frac{{1995}}{{1996}}<\frac{{1996}}{{1997}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán