Trung học cơ sở

Giải bài toán BĐT trong đề kiểm tra Toán tháng 9 trường Archimedes

19/12/2022 09:00 132

Đề bài và lời giải ở trong hình dưới đây:  

Giải một phương trình vô tỷ nâng cao

18/12/2022 09:00 132

Bài toán: Giải phương trình vô tỷ $ \displaystyle y^{2}-2y-y\sqrt{{2y+3}}+6=0$ Giải: Điều kiện: $ \displaystyle {y\ge \dfrac{{-3}}{2}}$ $ \displaystyle y^{2}-2y-y\sqrt{{2y+3}}+6=0$ $ \displaystyle \Leftrightarrow 2y^{2}-4y-2y\sqrt{{2y+3}}+12=0$ $ \displaystyle \Leftrightarrow \left( {y^{2}-6y+9} \right)+\left( {y^{2}-2y\sqrt{{2y+3}}+2y+3} \right)=0$ $ \displaystyle \Leftrightarrow (y-3)^{2}+(y-\sqrt{{2y+3}})^{2}=0$ $ \displaystyle \Leftrightarrow y=3$ (thỏa mãn) Vậy $y=3$ là nghiệm của phương trình đã cho.

Giải câu cuối hình học lớp 9 thi học kì 1 nâng cao

17/12/2022 11:00 153

Bài toán: Cho ΔABC nội tiếp (O) có đường kính BC sao cho AB<AC. Gọi K là trung điểm của AC, tiếp tuyến tại C của (O) và tia OK cắt nhau ở D. a) Chứng minh OK ⊥ AC, b) BD cắt (O) tại E. Chứng minh DE.DB=DK.DO c) Gọi S là giao điểm […]

Giải bài toán hình học lớp 8 học kì 1 nâng cao

17/12/2022 09:00 223

Bài toán 1: Cho tam giác ABC có trung tuyến  AM, đường thẳng song song với BC cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh AM đi qua trung điểm của EF. Giải bằng kiến thức học kì 1 (hết chương 2) lớp 8. Không dùng định lý Talet và tam […]

Bài toán hình học nâng cao ôn thi học sinh giỏi Toán 9

12/12/2022 09:00 154

Bài toán: Cho nửa đường tròn (O;R) có AB là đường kính. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn (O;R). Trên nửa đường tròn (O;R) lấy điểm M (MA<MB). Tiếp tuyến tại M của nửa đường tròn (O;R) cắt Ax tại C và By tại D. a) Chứng minh: CD= AC+BD b) […]

Giải bài toán chứng minh tiếp tuyến của đường tròn

11/12/2022 09:00 163

Bài toán: Cho ΔABC nhọn (AB<AC). Vẽ đường tròn (O) đường kính BC, đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại F, E. BE cắt CF tại H, AH cắt BC tại D. Vẽ HI ⊥ OA tại I. a) Chứng minh: A, E, H, F cùng thuộc đường tròn, xác định tâm S. […]

Tính a+b biết a, b là 2 số nguyên tố thỏa mãn a^2-7b-4 = 0

10/12/2022 13:00 152

Bài toán: Tính a + b biết a, b là 2 số nguyên tố thỏa mãn a^2 – 7b – 4 = 0. Giải:

Chứng minh không tồn tại n nguyên để n^2 + 12n + 2022 là số chính phương

10/12/2022 11:00 172

Bài toán: Chứng minh không tồn tại n nguyên để n^2 + 12n + 2022 là số chính phương. Giải:

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề