Toán lớp 8

Giải bài toán rút gọn nâng cao lớp 8

08/08/2021 18:07 54

Bài toán: Cho x, y, z là các số dương Rút gọn biết . Hướng dẫn giải: Đây là dạng toán nâng cao đòi hỏi các em phải biết áp dụng bất đẳng thức Cosi cho 3 số: Đó là: Với là các số thực không âm, khi đó ta có: Dấu “=” xảy ra khi […]

20 bài toán thực tế chọn lọc lớp 8

11/11/2020 11:49 49

20 bài toán thực tế chọn lọc lớp 8 gồm: ứng dụng diện tích đa giác, ứng dụng tứ giác dành cho học sinh lớp 8 tự giải, luyện tập giải Toán.

CMR tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương

13/10/2020 13:05 41

Bài toán: Chứng minh tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương. Giải: Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là n , n + 1 , n + 2 , n + 3 . Khi đó ta có: Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp […]

Giải bài toán tìm giá trị lớn nhất lớp 8

02/04/2020 09:00 31

Bài toán: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Lời giải: Dấu “=” xảy ra ⇔ ⇔ Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức đã cho là khi .

Giải bài toán tìm giá trị lớn nhất của đa thức lớp 8

15/10/2019 16:21 45

Bài toán: Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của đa thức sau: Giải: Hướng dẫn: Đưa về hằng đẳng thức thứ hai. với mọi . Giá trị lớn nhất của A là -2 ⇔

Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử lớp 8

15/10/2019 15:57 32

Bài toán: Phân tích đa thức thành nhân tử. Giải: Hướng dẫn: Đưa về dạng hằng đẳng thức thứ ba.

Một số bài tập chia đa thức cho đa thức – Toán lớp 8

09/08/2019 22:38 44

Dưới đây là một số bài tập chia đa thức cho đa thức trong chương trình Đại số 8 – Toán lớp 8. Bài 1: Thực hiện phép chia: Bài 2: Làm phép chia bằng cách áp dụng hằng đẳng thức: Bài 3:Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi […]

Một số bài tập phân tích đa thức thành nhân tử – Toán lớp 8

09/08/2019 22:31 36

Dưới đây là một số bài tập phân tích đa thức thành nhân tử cơ bản trong chương trình Đại số 8 – Toán lớp 8. Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Bài 3: Phân tích các đa thức […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề