Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán điền số theo quy luật – Toán tư duy tiểu học

Một trong số rất nhiều bài toán tư duy trong chương trình Toán tiểu học điền số vào chỗ chấm, chỗ trống theo quy luật. Minh họa bằng ví dụ dưới đây.

Bài toán: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1, 0 , 3, 12, 75, ………

Lời giải:

Nhận xét:

(1 + 0) × 3 =3
(3 + 0) × 4 = 12
(12 +3 ) × 5 = 75

Đây là dãy số viết theo quy luật: kể từ số thứ 3, mỗi sổ bằng tổng 2 số liên trước × số thứ tự của nó

Vậy số cần điền là (12 + 75 ) × 6 = 522

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán