Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm thời gian trực nhật trường – Toán nâng cao tiểu học

Bài toán: Có 4 nhóm học sinh được phân công trực nhật trường.

– Nếu chỉ có nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 cùng làm thì sau 12 phút sẽ xong

– Nếu chỉ có nhóm 2 nhóm 3 nhóm 4 làm thì sau 15 phút sẽ xong

– Nếu chỉ có nhóm 1 nhóm 4 làm thì sau 20 phút sẽ xong

Hỏi nếu cả 4 nhóm cùng làm thì sao bao lâu sẽ xong?

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Trong 1 phút:
– tổ 1+tổ 2+tổ 3 = 1/12 công việc
– tổ 2+tổ 3+tổ 4 = 1/15 công việc
– tổ 1 + tổ 4 = 1/20 công việc
Cộng 2 vế cả 3 phương trình ta được:
2×(tổ 1 + tổ 2 + tổ 3 + tổ 4) = (1/12+1/15+1/20) = 12/60 =1/5 (công việc)
Tổ 1+tổ 2+tổ 3+tổ 4 = 1/10 công việc (trong 1 phút)
Vậy cả 4 tổ cùng trực nhật mất 10 phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán