Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tính tiền cho thuê xe cẩu bánh xích 100 tấn – Toán tiểu học

Dưới đây là bài toán tiểu học về áp dụng phép cộng và phép trừ để tính tiền cho một trong những dịch vụ cho thuê xe cẩu của công ty.

Một doanh nghiệp A sau khi tổng kết doanh thu dịch vụ cho thuê xe cẩu bánh xích trong quý I (tháng 1, 2, 3) của năm 2018 thì thấy rằng số tiền thu được là 1 tỉ đồng, trong đó số tiền để cho thuê cẩu lốp 500 tấn bằng 1/4 tổng số tiền. Còn số tiền cho thuê loại cẩu bánh xích 100 tấn bằng một nửa số tiền cho thuê loại cẩu bánh lốp 500 tấn.

Em hãy tính số tiền mà công ty kiếm được khi cho thuê cẩu xích 100 tấn?

Xem đáp án (click):

Lời giải:

Đổi 1 tỉ = 1000 triệu

Số tiền cho thuê cẩu lốp 500 tấn là:

\displaystyle \frac{1}{4}\times 1000=250 (triệu)

Số tiền cho thuê cẩu xích 100 tấn là:

\displaystyle \frac{1}{2}\times 250=125 (triệu)

Đáp số: 125 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán