Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tính diện tích đất trồng rau theo % – Toán cấp 1

Bài toán: Một mảnh vườn có diện tích 638 mét vuông, người ta dành 30% diện tích đất để trồng hoa, 50% diện tích để trồng cây ăn quả, còn lại để trồng rau. Hỏi diện tích đất trồng rau là bao nhiêu mét vuông?

Xem đáp án (click):

Giải:
Diện tích trồng rau chiếm số % diện tích mảnh vườn la: 100-(50+30)=20%
Diện tích đất trồng rau là: 638:100 x20= 127,6m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán