Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm 2 số A và B – Toán tiểu học

Nội dung bài toán như sau:

Cho 2 số A và B. Nếu ta thêm vào mỗi số 1,5 thì được 2 số mới có tỉ số là 1/3. Còn nếu giảm mỗi số 0,44 ta được 2 số mới có tỉ số là 1/4. Tìm 2 số A và B đã cho.

Xem đáp án (click):

A = 4,32. B = 15,96

4 Comments

Add a Comment
  1. Giải thích hộ bài toán

    1. Có đáp án rồi nhé bạn.

  2. bài toán tư duy này rất hay, mức độ nâng cao dần.

    1. cảm ơn bạn đã theo dõi, chúng tôi đã cập nhật đáp án kèm giải thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán