Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán viết được bao nhiêu số có 3 chữ số, 4 chữ số

Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số duy nhất một chữ số 4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số duy nhất một chữ số 4.

Hướng dẫn giải:

Bài toán: Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số duy nhất một chữ số 4

Nếu chữ số hàng trăm là 4 thì có : 1 x 9 x 9=81 số

Nếu chữ số hàng chục là 4 thì có 1 x 8 x 9=72 số

Nếu chữ số hàng đơn vị là 4 thì có 1 x 8 x 9=72 số.

Vậy có 81 + 72 + 72 = 225 số.

Bài toán: Viết được bao nhiêu số có 4 chữ số mà mỗi số duy nhất một chữ số 4

TH 1 : Nếu chữ số 4 ở hàng nghìn thì :
– Hàng trăm có 9 cách chọn
– Hàng chục có 9 cách chọn
– Hàng đơn vị có 9 cách chọn
=> có tất cả : 1 x 9 x 9 x 9 = 729 (cách chọn)

TH 2 : Nếu chữ số 4 ở hàng trăm thì :
– Hàng nghìn có 8 cách chọn
– Hàng chục có 9 cách chọn
– Hàng đơn vị có 9 cách chọn
=> có tất cả : 8 x 1 x 9 x 9 = 649 (số)

TH 3 : Nếu chữ số 4 ở hàng chục thì :
– Hàng nghìn có 8 cách chọn
– Hàng trăm có 9 cách chọn
– Hàng đơn vị có 9 cách chọn
=> có tất cả : 8 x 1 x 9 x 9 = 649 (số)

TH 1 : Nếu chữ số 4 ở hàng đơn vì thì :
– Hàng nghìn có 8 cách chọn
– Hàng trăm có 9 cách chọn
– Hàng chục có 9 cách chọn
– Hàng đơn vị có 1 cách chọn

=> có tất cả : 8 x 9 x 9 x 1 = 649 (số)

Vậy có tất cả 729 + 649 x 3 = … ( số)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán