Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm thời gian để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau

Bài toán: Bây giờ là 6 giờ. Hỏi ít nhất bao lâu thì kim giờ và kim phút vuông góc với nhau.

Đây là bài toán nâng cao thuộc dạng toán chuyển động cùng chiều.

Học sinh tự giải sau đó đối chiếu đáp án dưới đây.

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Giải:

Lúc 6 giờ đúng hai kim cách nhau một khoảng 1/2 

Khi hai kim vuông góc với nhau thì cách nhau một khoảng 1/4

Kim phút chạy nhanh hơn kim giờ là:

1) 1/2 – 1/4 = 1/4 vòng

Hiệu vận tốc giữa hai kim luôn luôn không đổi và bằng 1- 1/12 = 11/12 vòng

Thời gian ít nhất để hai kim vuông góc với nhau là:

1/4 : 11/12 = 3/11 (giờ)

Đáp số: 3/11 giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán