Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

5 bài thi hay và khó vào lớp 6 lần 2 của trường Archimedes

Dưới đây là 5 bài toán hay và khó trong kì thi vào lớp 6 lần thứ 2 của trường quốc tế Archimedes.

1.Một lớp quyết định đi ăn Pizza bằng tiền quỹ lớp. Biết nếu ăn suất 30 ngàn thì thừa 160 ngàn và nếu ăn suất 40 ngàn thì sẽ có 4 bạn không được ăn. Tính số học sinh của lớp và số tiền quỹ?

2.Cỏ tươi chứa 75% nước. Phơi 3 tạ cỏ tươi thì được 120 kg cỏ khô. Tính % nước trong cỏ khô.

3.Viết số lớn và nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau chia hết cho 36?

4.Sau 3 bài kiểm tra một lớp có số bạn 3 điểm 10 bằng số bạn có 1 điểm 10 và bằng 1/3 số bạn có 2 điểm 10. Tính số học sinh của lớp biết tổng số của các điểm 10 là 60 bài và có 4 bạn không đạt điểm 10 nào.

5. Hình học

5 bài thi hay và khó vào lớp 6 lần 2 của trường Archimedes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán