Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Tìm số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau chia hết cho 36

Hôm qua trường Archimedes tổ chức thi tuyển lớp 6 có bài toán sau nhiều bạn không giải được. Mời mọi người giải trí tìm số này:

Tìm số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau chia hết cho 36.

Lời giải:

Số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau là 1023456 có tổng các chữ số là 21.

Số cần tìm chia hết cho 4 và 9 nên tổng các chữ số sẽ là 27.

Các số có 7 chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng 27 sắp xếp từ bé đến lớn là: 1023489; 1023498; 1023579; 1023597; 1023678; 1023687; 1023768;…

Trong các số trên thì số bé nhất là 1023768.

4 Comments

Add a Comment
  1. Giải thích hộ bài toán

    1. Có đáp án rồi nhé bạn.

  2. bài toán tư duy này rất hay, mức độ nâng cao dần.

    1. cảm ơn bạn đã theo dõi, chúng tôi đã cập nhật đáp án kèm giải thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán