Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm 2 số khi biết thương của 2 số là 5 dư 4

Bài toán lớp 3: Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 dư 4. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

Khi lấy số lớn chia số bé được thương là 5 dư 4 => Số lớn gấp số bé 5 lần và 4 đơn vị
Ta có sơ đồ:
SB: /——/
SL: /——/——/——/——/——/-4-/ }64
6 lần số bé ứng với:
64 – 4 = 60
Số bé là:
60 : 6 = 10
Số lớn là:
10 x 5 + 4 = 54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán