Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán rút về đơn vị lớp 3

Tìm hiểu về dạng toán rút về đơn vị lớp 3 với bài toán dưới đây.

Bài toán: Một người đi xe đạp trong 15 phút đi được 3km. Nếu đi xe đạp đi đều như vậy trong 25 phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải:

Đi mỗi ki-lô-mét hết số phút là:

15 : 3 = 5 ( phút)

Trong 25 phút người đó đi được số ki-lô-mét là:

25 : 5 = 5 (km)

Đáp số: 5 km

Giải bài toán trên bằng cách lớp 4, lớp 5.

1 phút đi được số ki-lô-mét là:

3 : 15 = \displaystyle \frac{3}{{15}} = \displaystyle \frac{1}{{5}} (km)

Trong 25 phút người đó đi được số ki-lô-mét là:

\displaystyle \frac{1}{5}\times 25=5 (km)

Đáp số: 5 km

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán