Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số có 2 chữ số áp dụng Tổng – Hiệu

Bài toán: Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu thêm chữ số 7 vào bên trái số đó ta được số mới khi lấy số ban đầu cộng số mới =850.

Bài toán này có thể làm theo phương pháp Tổng – Hiệu.

Xem đáp án (click):

Gọi số cần tìm là ab. số mới được tạo ra 7ab.
ta có:
7ab+ ab=850
7ab-ab =700.
7ab>ab
theo phương pháp tổng hiệu ta có
ab= (850-700)/2= 75.
vì bài chỉ yêu cầu tìm số 2 chữ số nên kết luận là 75 luôn.

4 Comments

Add a Comment
  1. Giải thích hộ bài toán

    1. Có đáp án rồi nhé bạn.

  2. bài toán tư duy này rất hay, mức độ nâng cao dần.

    1. cảm ơn bạn đã theo dõi, chúng tôi đã cập nhật đáp án kèm giải thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán