Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 5?

Bài toán: Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 5?

Hướng dẫn giải:

Tách 5 thành tổng của 3 số rồi lập số.

5 = 0+0+5 -> 500;

5=0+1+4 -> 410; 401; 104; 140;

5=0+2+3 -> 230; 203; 302; 320;

5=1+1+3-> 113; 131; 311;

5=1+2+2 -> 122; 212; 221.

Vậy có 15 số.

Updated: 19/12/2019 — 9:19 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán