Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

19 phương pháp chứng minh bài toán bất đẳng thức

Để chứng minh bài toán bất đẳng thức chúng ta có thể áp dụng một hoặc nhiều phương pháp trong 19 phương pháp chứng minh BĐT dưới đây.

– Phương pháp 1 : Dùng định nghĩa

– Phương pháp 2 : Dùng phép biến đổi tương đương

– Phương pháp 3: Dùng bất đẳng thức phụ

– Phương pháp 4: Bất đẳng thức Cô sy

– Phương pháp 5: Bất đẳng thức Bunhiacopski

– Phương pháp 6: Bất đẳng thức Trê- bư-sép

– Phương pháp 7: Bất đẳng thức Bernouli

– Phương pháp 8: Sử dụng tính chất bắc cầu

– Phương pháp 9: Dùng tính chất của tỷ số

– Phương pháp 10: – Phương pháp làm trội

– Phương pháp 11: Dùng bất đẳng thức trong tam giác

– Phương pháp 12: Sử dụng hình học và tọa độ

– Phương pháp 13: Đổi biến số

– Phương pháp 15: Dùng quy nạp toán học

– Phương pháp 16: Chứng minh phản chứng

– Phương pháp 17 : Sử dụng biến đổi lượng giác

– Phương pháp 18: Sử dụng khai triển nhị thức Newton.

– Phương pháp 19: Sử dụng tích phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán